Agor safleoedd treftadaeth Cymru am ddim i bawb ar ddydd Gŵyl Dewi

Dydd Mawrth 18 Chwefror 2014

Mae Cadw, sef gwasanaeth amgylchedd Llywodraeth Cymru, yn agor ei safleoedd yn rhad ac am ddim ar ddydd Gŵyl Dewi i annog pobl i ailgysylltu â’u treftadaeth.

Castell Caerphilly

Castell Caerphilly

I ddathlu Gŵyl y Nawddsant bydd dydd Sadwrn 1 Mawrth yn gyfle i bobl Cymru grwydro a mwynhau safleoedd Cadw ledled Cymru heb dalu’r un ddimai goch.

Caiff yr ymwelwyr ymweld â mwy na 6,000 o flynyddoedd o hanes ar draws 129 o safleoedd Cadw ledled Cymru, gan gynnwys dau Safle Treftadaeth Byd – Gwaith Haearn Blaenafon yn y De, sy’n rhan o dirluniau Treftadaeth Byd Blaenafon, a chestyll Edward I yn y Gogledd. Cestyll, abatai a cheyrydd Rhufeinig yw rhai yn unig o’r henebion difyr sy’n aros i groesawu ymwelwyr ar ddydd Gŵyl Dewi.

Bu Dewi Sant yn teithio ar hyd y De ac yng ngorllewin Lloegr yn y chweched ganrif, gan sefydlu canolfannau crefyddol ar ei ffordd. Roedd ganddo ddilyniant cryf a ffyddlon a oedd yn credu y gallai’r sant greu gwyrthiau. Yn ôl y traddodiad, bu farw ar ddiwrnod cyntaf mis Mawrth yn y flwyddyn 589 OC, a dyna’r dyddiad a ddaeth wedyn yn Ddiwrnod Cenedlaethol i’r Cymry. Gallwch weld stori Dewi Sant ar wefan Cadw, fel rhan o gasgliad straeon ‘Arwyr ac Arwresau Cymru’. I lawrlwytho’r stori, ewch i
cadw.wales.gov.uk/learning/TheHeroesandHeroinesofWalesstorycollection.

Dywedodd John Griffiths, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon: 'Mae annog y cyhoedd i gymryd rhan, deall a mwynhau safleoedd treftadaeth ledled Cymru yn rhan allweddol o’m strategaeth i ynglŷn â’r amgylchedd hanesyddol, a thrwy gynnig mynediad am ddim i’r holl ymwelwyr ar ddydd Gŵyl Dewi rwy’n gobeithio y bydd pobl Cymru’n cael eu hannog i ymweld â’u heneb leol, a dysgu am eu treftadaeth ar ddiwrnod o ddathlu cenedlaethol.'

Mae’r safleoedd canlynol, y mae’n rhaid talu i fynd i mewn iddynt fel arfer yn ystod y Gaeaf, ar agor am ddim am ar ddydd Sadwrn, 1 Mawrth:

Mae Cadw’n gofalu am dros 100 o safleoedd hanesyddol sydd agor am ddim trwy’r flwyddyn ar hyd a lled Cymru. Ewch i’r adran Dyddiau Allan i weld rhestr lawn ac i ddechrau trefnu eich Dydd Gŵyl Dewi!

Gallwch hoffi Cadw ar Facebook a dilyn @CadwCymru neu @CadwWales ar Twitter i gael y newyddion diweddaraf.