Enwau chwedlonol i fflatiau newydd yn Harlech

Dydd Gwener 17 Gorffennaf 2015

Bydd fflatiau moethus newydd yng Nghastell Harlech yn cael eu henwi ar ôl cymeriadau o chwedloniaeth Gymreig yn dilyn awgrym gan un o drigolion yr ardal

 • Llun o'r fflatiau yn safle Castell Harlech

  Fflatiau yn safle Castell Harlech

 • Llun o'r fflatiau yn safle Castell Harlech

  Fflatiau yn safle Castell Harlech

 • Llun o'r fflatiau yn safle Castell Harlech

  Fflatiau yn safle Castell Harlech

 • Llun o'r fflatiau yn safle Castell Harlech

  Fflatiau yn safle Castell Harlech

 • Llun o'r fflatiau yn safle Castell Harlech

  Fflatiau yn safle Castell Harlech

 • Llun o'r fflatiau yn safle Castell Harlech

  Fflatiau yn safle Castell Harlech

 • Llun o'r fflatiau yn safle Castell Harlech

  Fflatiau yn safle Castell Harlech

 • Llun o'r fflatiau yn safle Castell Harlech

  Fflatiau yn safle Castell Harlech

 • Llun o'r fflatiau yn safle Castell Harlech

  Fflatiau yn safle Castell Harlech

 • Llun o'r fflatiau yn safle Castell Harlech

  Fflatiau yn safle Castell Harlech

Mae'r pum fflat yn rhan o ddatblygiad gwerth £5.9 miliwn i wella'r cyfleusterau i ymwelwyr yn y Safle Treftadaeth y Byd, a bydd eu henwau'n dod o'r Mabinogi, sef y casgliad o chwedlau Cymreig o'r Oesoedd Canol.

Cymerodd Joe Patton o Harlech ran mewn cystadleuaeth gan Cadw  i ganfod enwau sydd â chysylltiad â Harlech a'i hanes cyfoethog.

Daw enwau'r fflatiau, a gyflwynwyd gan Mr Patton, o chwedl Branwen ferch Llŷr yn y Mabinogi sy'n digwydd yn bennaf yn Harlech. Yr enwau yw Bendigeidfran, Efnisien, Matholwch, Branwen a Gwern.

Mae lluniau o'r llety newydd wedi cael eu cyhoeddi i roi'r cip cyntaf ar y fflatiau steilus a modern — mae'r pump yn cynnwys dodrefn cyfoes gan gyflenwyr lleol, a lle byw sy'n agored ac yn olau.

Mae Mr Patton wedi ennill seibiant moethus yn y llety newydd, a dywedodd:  "Rydw i mor falch o gael gyfrannu at ddatblygiad ysblennydd Cadw yng Nghastell Harlech.

"Mae'r castell mor bwysig i dreftadaeth Cymru, ac mae cysylltiad annatod rhyngddo a'r Mabinogi. 

"Rydw i'n gobeithio y bydd yr enwau'n ysbrydoli ymwelwyr sy'n aros yn y fflatiau moethus i ddarllen y chwedlau gwych sydd wedi cael eu trosglwyddo o genhedlaeth i genhedlaeth." 

Dywedodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: "Nod y prosiect yw gwella'r holl brofiad i'r ymwelwyr yng Nghastell Harlech, gan greu llif incwm arall i sicrhau dyfodol cynaliadwy y safle hwn sy'n bwysig yn ddiwylliannol. 

 "Bydd y fflatiau hunanddarpar neu gydag arlwyo sydd ar gyfer dau berson, neu grwpiau rhwng dau a deg, yn ategu'r darparwyr presennol yn yr ardal.

Mae fflatiau Castell Harlech yn adlewyrchu Strategaeth Dwristiaeth ehangach Croeso Cymru, ac maent yn sicr o gryfhau'r hyn a gynigir i dwristiaid yng ngogledd-orllewin Cymru yn gyffredinol." 

Mae rhan sylweddol o’r datblygiad yng Nghastell Harlech wedi cael ei ariannu gan y Prosiect Twristiaeth Treftadaeth, sy'n werth £19 miliwn ac sy'n cael ei ariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Arweinir y prosiect gan Cadw. Bydd y fflatiau moethus ar gael o ddiwedd Awst ymlaen, ond gellir bwcio lle nawr. Cysylltwch â Bythynnod Gwyliau Menai ar info@menaiholidays.co.uk neu ffoniwch 01248 430 258 i holi.