Harlech yn ysbrydoliaeth i basiant cerddorol

Dydd Mawrth 21 Mawrth 2017

Mae gŵyl cerddoriaeth glasurol fwyaf mawreddog Cymru wedi cyhoeddi ei rhaglen ar gyfer 2017 a bydd diweddglo dramatig iddi yn nhref Harlech. Eleni, Gwyl Gregynog eleni fydd y fwyaf uchelgeisiol eto yn cymryd Pasiantri fel ei phrif thema, a bydd yn cyflwyno perfformiadau cerddorol, cynyrchiadau dawns, arddangosfeydd hanesyddol a sgyrsiau gafaelgar mewn nifer o leoliadau gwahanol ledled Cymru rhwng 16 Mehefin a 2 Gorffennaf.

I gloi’r  ŵyl eleni cynhelir pum diwrnod o ddathliad mewn amryw leoliadau yn Harlech gyda pherfformiadau ar y traeth hyd yn oed, yn ogystal ag ymweliadau a theithiau o gwmpas lleoliadau eiconig a pherfformwyr byd enwog gan gynnwys  y chwaraewr soddgrwth Narek Hakhnazaryan, y feiolinydd Sara Trickey, y pianydd Clare Hammond, y grŵp siambr pres Septura, a llawer mwy.

Gregynog yw gŵyl gerddoriaeth glasurol hynaf Cymru sy’n dal i gael ei chynnal, ond ei rhagflaenydd fwyaf arwyddocaol oedd Gŵyl Gerddorol Castell Harlech, a dyma sydd wedi ysbrydoli curadur gŵyl Gregynog, Rhian Davies,

“Mae dod â’r ŵyl i Harlech yn anrhydedd mawr ac rwy’n edrych ymlaen i weld fy ugain mlynedd o waith ymchwil yn dod yn fyw yn y gymuned yno. Rwyf wastad wedi cael fy synnu gan greadigrwydd a gweledigaeth y gymuned artistig ryfeddol a ymgasglodd yn Harlech ganrif yn ôl. Roedd rhain yn cynnwys artistiaid enwog, ffotograffwyr, awduron a dawnswyr yn ogystal â cherddorion, ac fe fyddai miloedd o bobl yn heidio i fod yn rhan o berfformiadau cofiadwy o fewn muriau’r Castell.

“Mae pob cyngerdd eleni yn adfer repertoire gan aelod neu aelodau o’r grŵp ac ysgrifennwyd llawer o’r cyfansoddiadau hyn yn Harlech neu fe’u hysbrydolwyd gan dirwedd a chwedlau Cymru, sy’n amserol iawn o gofio ein bod yn cychwyn ar ein taith trwy Flwyddyn y Chwedlau yng Nghymru.”

Ychwanegiad arloesol eleni fydd cynhyrchiad arbennig a gomisiynwyd gan Ŵyl Gregynog gan y gyweithfa ddawns, Light, Ladd ac Emberton, ac a berfformir fel ymateb i’r llanw ar draeth Harlech.  Mae’r berfformwraig Eddie Ladd ei hun yn edrych ymlaen yn awchus at y profiad,
“Ysbrydolir y cynhyrchiad dawns hwn, fel gweddill yr ŵyl yn 2017, gan greadigwrydd a dychymyg toreithiol yr artistiaid a fu’n ymweld â Harlech ganrif yn ôl, a chan Margaret Morris yn enwedig, oedd yn arloeswraig ym myd dawns a gwaith symud. Gwna chwedleuon a hanes Harlech yn ogystal â thirwedd syfrdanol yr arfordir ddarn a fydd yn swyno’r synhwyrau. ”

Daw yr ŵyl i ben gyda chyngerdd trawiadol yng nghastell Harlech ddaw â’r holl elfennau at ei gilydd drwy ail ddeffro hud pasiantau’r gorffennol yn ogystal â’r gwyliau cerddorol a fu’n cymaint rhan o fywydau’r criw ymgasglodd yn Harlech ganrif yn ôl.  

Cynhelir digwyddiadau hefyd yn Aberystwyth, Y Waun a Gregynog, ac mae’r prif artistiaid yn cynnwys y Ricercar Consort, dan gyfarwyddyd Philippe Pierlot, yr athrylith ar y recorder Michala Petri gyda’r harpsicordydd Mahan Esfahani, y lwtenydd Thomas Dunford, y clarinetydd Robert Plane gyda’r Gould Piano Trio, y feiolinydd Sara Trickey a’r pianydd Clare Hammond, y gantores werin Gaeleg Yr Alban Joy Dunlop, a’r chwaraewr pianola rhyfeddol Rex Lawson.

Mae’r Ŵyl hefyd yn cynnwys rhaglen ategol lawn o sgyrsiau, ffilmiau, teithiau, arddangosfeydd a digwyddiadau allestyn cymunedol er mwyn cyflwyno cyd-destun ac annog trigolion lleol ac ymwelwyr fel ei gilydd i chwarae rhan lawn yn y gweithgarwch.

Am wybodaeth bellach ac am docynnau ewch i www.gregynogfestival.org neu ffoniwch 01686 207100.