Arddangosfa graffiti treftadaeth yn y Senedd

Dydd Gwener 06 Mehefin 2014

Lansiwyd arddangosfa graffiti treftadaeth yn y Senedd gan John Griffiths, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon.

 • Llun o John Griffiths, Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon, yn gweld yr canlyniadau o'r prosiect

  John Griffiths, Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon, yn gweld yr canlyniadau o'r prosiect

 • Llun o graffiti treftadaeth yn cael ei arddangos yn yr Senedd

  Graffiti treftadaeth yn cael ei arddangos yn yr Senedd

 • Llun o John Griffiths, Gweinidog am Diwylliant a Chwaraeon, yn siarad yn yr arddangosfa graffiti treftadaeth yn yr Senedd

  John Griffiths, Gweinidog am Diwylliant a Chwaraeon, yn siarad yn yr arddangosfa graffiti treftadaeth yn yr Senedd

 • Llun o arddangosfa gwaith treftadaeth yn y Senedd

  Arddangosfa gwaith treftadaeth yn y Senedd

 • Llun o John Griffiths, Gweinidog am Diwylliant a Chwaraeon, yn yr arrdangosfa graffiti treftadaeth yn yr Senedd

  John Griffiths, Gweinidog am Diwylliant a Chwaraeon, yn yr arrdangosfa graffiti treftadaeth yn yr Senedd

 • Llun o arddangosfa gwaith treftadaeth yn y Senedd

  Arddangosfa gwaith treftadaeth yn y Senedd

Bydd yr arddangosfa, oedd yn cael ei chynnal yn y Senedd yn amlygu'r gwaith a wnaed fel rhan o brosiect cydweithredol rhwng Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, a Charchar y Parc, sy'n cael ei redeg gan Wasanaethau Gofal a Chyfiawnder G4S.

Nod y prosiect yw helpu gyda'r gwaith o adsefydlu pobl ifanc yn y system carchardai drwy eu cyflwyno i archaeoleg, trafod arteffactau a'r ystyr y tu ôl iddynt er mwyn archwilio themâu hunaniaeth a chymunedau.

Cafodd y bobl ifanc dan sylw y dasg o ddehongli treftadaeth Cymru drwy gelf graffiti, gan ddefnyddio arteffactau archaeolegol fel man cychwyn i'w hysbrydoli. Rhoddodd gweithdai archaeolegol a phaentio gyfle i'r cyfranogwyr archwilio'r cysyniad o dreftadaeth a'i pherthnasedd i gymdeithas fodern, a gweithiodd artist graffiti proffesiynol gyda'r grŵp er mwyn mynegi eu straeon yn greadigol mewn murluniau graffiti bywiog.

Dywedodd John Griffiths, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon: 'Nod y prosiect hwn yw cynrychioli cartrefi a chymunedau'r bobl ifanc dan sylw, gan ddefnyddio celf graffiti i gynyddu eu gwerthfawrogiad o'u treftadaeth leol ac amlygu'r pethau sy'n gwneud eu cymunedau yn bwysig iddynt.

'Mae'r arddangosfa hefyd yn dangos rhai o'r sgiliau technegol a throsglwyddadwy a ddatblygwyd fel rhan o'r prosiect a fydd, gobeithio, o fudd i'r cyfranogwyr o ran eu rhagolygon gyrfa yn y dyfodol.' 

Ychwanegodd Laurence Bater, Rheolwr Cwricwlwm Celfyddydau Creadigol o Garchar y Parc/G4S: "Athroniaeth Carchar y Parc yw adsefydlu troseddwyr a rhoi'r sgiliau iddynt ailintegreiddio i'r gymdeithas brif ffrwd pan gânt eu rhyddhau, ac mae'r prosiect hwn yn ffordd wych i'r cyfranogwyr feithrin sgiliau gwerthfawr a chael cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau difyr, llawn hwyl a dysgu am dreftadaeth Cymru."

Cafodd y prosiect graffiti treftadaeth ei dreialu i ddechrau fel rhan o fenter 'Newid Pethe' Llywodraeth Cymru ym mis Mawrth 2013. Mae nodau ac amcanion 'Newid Pethe' yn mynd i'r afael â rhoi cyfleoedd bywyd i blant a phobl ifanc o gefndiroedd difreintiedig gymryd rhan mewn gweithgareddau ysgogol ac addysgol. Mae'r gweithgareddau hyn yn ceisio creu manteision cadarnhaol i blant drwy brofiadau diwylliannol.