Ymunwch â Cadw y Pasg hwn am hwyl a gemau i bob oedran

Dydd Mercher 02 Mawrth 2016

Penwythnos Pasg Ganoloesol

Penwythnos Pasg Ganoloesol

Mae Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, wedi cyhoeddi casgliad o ddigwyddiadau hwyliog i’r teulu sy’n digwydd mewn llawer o’i safleoedd hanesyddol yn ystod penwythnos gŵyl y banc y Pasg hwn (25–28 Mawrth).

Mae Helfa wyau Pasg mewn abatai Sistersaidd ac arddangosfeydd marchogion yn brwydro mewn cestyll canoloesol. Mae dros 20 digwyddiad cyffrous yn digwydd yn safleoedd Cadw ar draws Cymru, yn cynnig adloniant i’r teulu cyfan.

Un o uchafbwyntiau’r penwythnos llawn dop yma fydd Penwythnos Canoloesol y Pasg yng Nghastell Rhaglan, a fydd yn cynnwys cyfle i gael tro ar saethyddiaeth, gweld arddangosfeydd hanes byw a phrofiadau fel addurno cleddyf a gemau canoloesol.

Bydd Castell y Fflint hefyd yn coffáu 400 mlynedd ers marwolaeth William Shakespeare ar benwythnos y Pasg (27–28 Mawrth), gyda digwyddiad deuddydd cyffrous a dirgel, mewn partneriaeth â Chyngor Sir y Fflint. Digwyddiad a gynlluniwyd i ddathlu defnydd y safle trawiadol hwn yn nrama eiconig Richard II gan y Bardd.

Ar ddydd Sul y Pasg (27 Mawrth), bydd teuluoedd yn gallu ymweld â nifer o henebion nodedig Cadw i gymryd rhan mewn helfeydd a llwybrau wyau Pasg gyda gwobrau siocled i’r plant. 

Dywedodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Bydd henebion godidog Cadw ar agor i bawb dros benwythnos y Pasg gan roi’r cyfle i bobl ddefnyddio penwythnos y Pasg i ddarganfod y gorau o Gymru yn ystod Blwyddyn Antur 2016.

“Gyda llawer o safleoedd yn cynnig ystod o ddigwyddiadau bywiog, gan gynnwys dydd Sul y Pasg ei hun, bydd teuluoedd yn gallu ymwneud â’u treftadaeth mewn ffordd hwyliog a rhyngweithiol. Gallwn sicrhau y bydd ein henebion hanesyddol yn plesio’r rhai sy’n dod i Gymru i chwilio am antur eleni.

“Yn ychwanegol, o wyliau’r Pasg ymlaen, bydd Cadw yn ymestyn ei gynnig consesiynau i gynnwys personél y lluoedd arfog, y rhai sy’n gwasanaethu a’r rhai sydd wedi ymddeol. Byddan nhw’n cael disgownt o 30% ar dâl mynediad i bob safle Cadw o hyn ymlaen.”

I gael rhestr lawn o’r digwyddiadau, ewch i Dod o hyd i ddigwyddiad, dewch o hyd i Cadw ar Facebook neu dilynwch @CadwCymru ar Twitter.