Penillion and Fideos — Gŵyl barddoniaeth a ffilm Talacharn wedi eu ddadorchuddiwyd

Dydd Llun 28 Ebrill 2014

Fel rhan o ddathliadau Dylan Thomas 100, mae Cadw yn cyd-weithio gyda Chanolfan Gelfyddydau’r Chapter ar benwythnos o ffilmiau arbennig a gweithdai animeiddio llun wrth lun (‘stop motion’).

Castell Talacharn

Castell Talacharn

Cynhelir Gŵyl Barddoniaeth a Ffilm Talacharn, ar safle 'oesol, hardd' Castell Talacharn, dros benwythnos hir ym mis Mehefin (Gwener 6 – Sul 8).

Bydd ein gŵyl gyffrous ac arloesol, sy'n nodi canmlwyddiant genedigaeth Dylan Thomas, yn cynnwys:

  • Cyflwyniad awyr agored arbennig o'r ffilm 1972 Under Milk Wood, gyda Richard Burton ac Elizabeth Taylor — wedi'i drefnu gan Ganolfan Celfyddydau'r Chapter y tu mewn i furiau atmosfferig y castell
  • Cyflwyniad  a sesiwn holi ac ateb â chyfarwyddwr y ffilm Andrew Sinclair a Hannah Ellis
  • Rhaglenni newydd wedi'u curadu o'r farddoniaeth a'r ffilmiau cyfoes gorau o bob cwr o'r DU
  • Gweithdy animeiddio llun wrth lun ('stop motion') i bobl ifanc, gan animeddiwyr ‘Aardman’ sydd yn enwog am ‘Wallace & Gromit’
  • Gweithdy gwneud printiau gyda John Abell, ddaeth yn ail yn cystadleuaeth Artist y Flwyddyn 2013

Rydym wedi sicrhau swm bach o arian am hyd at 5 comisiwn barddoniaeth gyfoes iaith Gymraeg newydd ar gyfer yr ŵyl. Ffeindiwch allan sut i gynnig ffilm drwy ddarllen y briff (oddi tanodd).

Bydd y digwyddiadau ystod y dydd, rhwng 11am 4pm ar y 7 8 o Fehefin, yn cynnwys ffilmiau barddoniaeth-ffilm a gweithdai.

Ffilmiau gyda’r nôs

Under Milk Wood — Gwener 6 Mehefin, 7.30pm

Cymru/1972/87munud/NC

Cyf: Andrew Sinclair. Gyda Richard Burton, Elizabeth Taylor, Peter O’Toole

Dewch i Llareggub, tref fechan Gymreig ar lan y môr. Cewch gwrdd â Captain Cat, a chwrdd a chymeriadau chwilgar ac ysbrydion. Ymunwch a ni am Q&A gyda’r cyfarwyddwr Andrew Sinclair ar ôl y ffilm.

Tocynnau — Oedolyn £12 / Gostyngiad £10

Edge Of Love — Sadwrn 7 Mehefin, 7.30pm

UK/2008/110munud/15

Cyf: John Maybury. Gyda Sienna Miller, Keira Knightly

Mae dau ferch yn ffeindio ei hunain yn gysylltiedig gyda’r bardd carismatig sydd yn caru’r ddwy ohonynt.

Tocynnau — Oedolyn £12 / Gostyngiad £10

I bwcio lle ffoniwch Chapter ar: 02920 304400.

Yn ystod y cyfnod cyn y digwyddiad, rydym wedi cynnwys tair ysgol mewn prosiect barddoniaeth yn seiliedig ar gerdd Thomas, 'Poem from October', sy'n gweithio i gynhyrchu cyfres newydd o dafluniadau cyfryngau digidol a ddangosir yn ystod yr ŵyl.

Trefnwyd Gŵyl Barddoniaeth a Ffilm Talacharn ar y cyd rhwng Cadw, Chanolfan Gelfyddydau’r Chapter, y curadur artist Paul Evans, Gwasg Longbarrow a PoetryFilm.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Dr Ffion Reynolds.