Yn Galw Pob Plentyn!

Dydd Gwener 26 Chwefror 2016

Canllaw newydd am Abaty Tyndyrn gan blant ar gyfer plant

Llun o Abaty Tyndyrn

Abaty Tyndyrn

Mae tîm Abaty Tyndyrn yn chwilio am bobl ifanc i dreialu canllaw newydd am yr abaty. Bydd y canllaw’n cynnig ffordd newydd i blant ddarganfod un o drysorau hanesyddol Cymru sef Abaty Tyndyrn. Mae lansiad y canllaw newydd hwn yn cymryd lle ar ddydd Sadwrn, 12 Mawrth, rhwng 11:00 y bore a 3:30 y prynhawn.

Bydd staff ar y safle i ateb unrhyw gwestiynau sy’n cael eu gofyn yn ystod y dydd. Cynhelir gweithdy arlunio â golosg o dan arweiniad un o Artistiaid Preswyl Tyndyrn, Helen Clifford, yn ystod y prynhawn.

Cynnyrch cydweithrediad rhwng tîm Abaty Tyndyrn a thri myfyriwr o Brifysgol Caerdydd, Hannah Sweetapple, Alice Facer, ac Alex Burns, yw’r canllaw newydd hwn.  Dechreuodd y myfyrwyr ymddiddori yn y prosiect drwy gyfrwng rhaglen Kids in Museums, sy’n rhoi cyfle i bobl ifanc helpu amgueddfeydd a sefydliadau treftadaeth ddod yn fwy agored i blant. “Mae gweithio gyda Kids in Museums wedi bod yn brofiad eithriadol o galonogol,” meddai Hannah Sweetapple, “Dwi wedi dysgu llawer am Abaty Tyndyrn, a dwi’n edrych ymlaen at glywed barn y plant am y canllaw newydd rydym ni’n ei chynhyrchu.”

Mae Pascal Bidois, Prif Geidwad Abaty Tyndyrn, yn cytuno, “Mae hi mor bwysig i’r genhedlaeth iau sy’n ymweld â’r safle eu bod yn ymddiddori yn eu treftadaeth. Bydd llawer o deuluoedd yn ymweld â’r safle, ac roeddem eisiau paratoi canllaw a fyddai’n gallu dod â’r safle’n fyw ar gyfer plant. Nawr, gyda chymorth Hannah, Alex ac Alice, bydd modd i ni gynnig canllaw rhad ac am ddim a fydd yn diddanu ac yn dysgu ar yr un pryd.”

Am ragor o wybodaeth am hyn,, e-bostiwch  y tim yn Abaty Tyndyrn. Gallwch fod yn rhan o Kids in Museums. Edrychwn ymlaen at eich gweld ar 12 Mawrth!