Canolfan ryngweithiol newydd i ymwelwyr yng Nghastell Cricieth

Dydd Sadwrn 29 Ebrill 2017

Castell Cricieth

Castell Cricieth

Heddiw (29 Ebrill), bydd hanes Castell Cricieth yn dod yn fyw drwy gyfrwng technoleg ddigidol newydd sbon a fydd yn rhoi cyfle i ymwelwyr ail-fyw eiliadau o hanes cythryblus a chyffrous y safle.

Bydd y ganolfan ymwelwyr newydd sydd wedi costio £450k ar agor i’r cyhoedd am y tro cyntaf yr wythnos hon. Bydd y ganolfan yn cynnwys arddangosfeydd rhyngweithiol sy’n defnyddio lluniau a dynnwyd gan awyren ddibeilot ac ail-greadau CGI sy’n rhoi cip ar y castell fel y bu cannoedd o flynyddoedd yn ôl.

Codwyd Castell Cricieth gan Llywelyn Fawr a Llywelyn ein Llyw Olaf oedd yn dywysogion o Gymru. Yn ddiweddarach, fe adnewyddwyd y castell gan frenhinoedd Lloegr. Dyma oedd un o’r cestyll a gipiwyd gan Owain Glyndŵr yn ei wrthryfel yn erbyn y Saeson. Bydd y ganolfan newydd hon yn caniatau i bobl astudio hanes Tywysogion Gwynedd drwy gyfrwng gemau diddorol, gweithgareddau ac animeiddiadau a fydd yn mynd â nhw’n ôl i’r gorffennol.

Mae’r ganolfan ymwelwyr yn cynnwys ail-gread o siambr ganoloesol lle gall ymwelwyr wylio tri thafluniad sy’n adrodd straeon cymeriadau amrywiol o gyfnod Llywelyn Fawr. Mae pob un yn cael ei daflunio ar fwrdd pren ac yn cael eu rheoli gan ymwelwyr wrth iddyn nhw gyffwrdd ag arteffactau sydd ar y bwrdd.

Mae’r ystafell yn cynnwys bwrdd a baneri, ynghyd â gorsedd fawr bren, a gerfiwyd gan y cerflunydd enwog Simon O’Rourke a anwyd yn Wrecsam,

Ymysg gweithgareddau eraill yn y ganolfan mae gêm rasio marblis lle gall ymwelwyr ddysgu mwy am linach tywysogion Gwynedd ynghyd ag achau teuluol.

Gall ymwelwyr fwynhau golygfeydd godidog dros arfordir Cymru o’r ardal gerdded newydd yn y ganolfan hefyd, sydd hefyd yn cynnwys siop anrhegion a bar coffi.

Mae’r adeilad newydd yn rhan o brosiect ehangach sy’n werth £2.6m i wella safleoedd Cadw ledled Cymru, gyda’r bwriad o ddenu mwy o ymwelwyr a gwella profiadau i ymwelwyr yn ein safleoedd.

Bydd y prosiect yn cynnwys adnewyddu siopau a chanolfannau ymwelwyr yn ogystal â gwaith cadwraeth ar rannau o adeiladau a chofebion hanesyddol.

Yn ôl Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros Economi ac Isadeiledd: “Dyma enghraifft arall o’n gwaith i asio’r dechnoleg ddiweddaraf gyda hanes cyfoethog ein gwlad yn ogystal â gwella profiadau ymwelwyr sy’n ymweld â safleoedd Cadw ar draws Cymru.

“Y llynedd, croesawodd Cadw fwy nag erioed o ymwelwyr ac mae hi’n bwysig ein bod ni’n parhau i ddyfeisio ffyrdd newydd o’u helpu i ddeall a mwynhau ein hamgylchedd hanesyddol.

“Ym Mlwyddyn Chwedlau Croeso Cymru, mae hi’n bwysicach nag erioed i ymwelwyr i wybod a deall mwy am bobl fel Owain Glyndŵr a Llywelyn Fawr sy’n gymaint rhan o’n hanes. ‘Rwy’n mawr obeithio y bydd y prosiect hwn yn annog mwy o bobl i Fyw’r Chwedlau yng Nghastell Cricieth eleni.”