Unig Gorfforaeth Hynafol Cymru'n cynnig cipolwg prin arni wrth i adeiladau eiconig baratoi i Agor eu Drysau i filoedd o ymwelwyr

Dydd Iau 27 Awst 2015

Mae amgueddfeydd, atyniadau hanesyddol a thrysorau cudd Cymru yn disgwyl croesawu miloedd a ymwelwyr fis nesaf fel rhan o Drysau Agored – y digwyddiad gwirfoddoli mwyaf yn y sector treftadaeth yng Nghymru.

 • ???cadw.media.no_js???
 • Llun o Abaty Tyndyrn

  Abaty Tyndyrn

 • Llun o Maenordy Llancaiach Fawr - Drysau Agored 2015

  Maenordy Llancaiach Fawr - Drysau Agored 2015

 • Llun o Eglwys Uniongred Groegaidd Sain Nicolas - Drysau Agored 2015

  Eglwys Uniongred Groegaidd Sain Nicolas - Drysau Agored 2015

 • Llun o Castell Dinbych - Drysau Agored 2015

  Castell Dinbych - Drysau Agored 2015

Eleni, rydym ni yn lansio Drysau Agored o gartref Corfforaeth Talacharn, un o ddim ond ychydig o gorfforaethau o'r fath ym Mhrydain gyda systemau caeau agored yn parhau i weithredu, a'r unig un yng Nghymru heddiw.

Bydd Corfforaeth Talacharn yn cynnig cipolwg prin i'r cyhoedd ar ei hystafell llys hanesyddol ac nid yw ond un o gannoedd o leoliadau ledled Cymru a fydd yn rhoi mynediad am ddim, mynediad arbennig, neu'n darparu digwyddiadau arbennig i ymwelwyr gydol mis Medi.

Bydd adeiladau a safleoedd sydd fel arfer ynghau i'r cyhoedd ymysg y llu o drysorau cudd fydd yn cymryd rhan yn Drysau Agored. Mae'r rhain yn cynnwys Fferm Gartref  o'r 17eg ganrif ar Ystâd Ruperra yng Nghaerffili, a oedd ar un adeg yn darparu bwyd ar gyfer Morganiaid Tredegar a oedd yn byw yn y castell, a Warws Pier y Tywysog ar Ynys Môn, sydd newydd ei adfer, a oedd yn mynd â llechi o chwareli Gogledd Cymru a mewnfudwyr yn chwilio am fywyd newydd i New Orleans a phorthladdoedd eraill hyd Gulfor Mecsico.

O Lofa yn Wrecsam sy'n dathlu 200 mlynedd o fodolaeth y lamp ddiogelwch ar gyfer glofeydd, i fynwent Fictoraidd fwyaf Cymru a thŷ hanesyddol 151 mlwydd oed a weddnewidiwyd yn gymuned ysbrydol ffyniannus, gall ymwelwyr archwilio pob math o adeiladau a safleoedd diddorol y wlad, gyda channoedd o ddigwyddiadau i'w darganfod.

Bydd cyfle hefyd i fynd i gelloedd Carchar Rhuthun a dysgu am fywyd carcharorion oes Fictoria, yn ogystal â chymryd rhan mewn taith dywys arbennig ar fywyd a chyfnod y bardd Daniel James, a ysgrifennodd eiriau'r emyn enwog sy'n anthem eiconaidd mewn gemau rygbi, Calon Lân.

Yn ogystal, rydym ni yn cynnig i'r 20,000 cyntaf o bobl sy'n cofrestru drwy ein dudalen Eventbrite fynediad am ddim i'w safleoedd lle mae angen talu dros y penwythnos olaf ym Medi (26-27), ac mae hefyd yn cynnig rhaglen lawn o weithgareddau a digwyddiadau i ddathlu Drysau Agored.

Dywedodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i wneud diwylliant a threftadaeth Gymreig yn fwy hygyrch i bobl Cymru, ac mae gŵyl Drysau Agored, sy'n para am fis yn llwyddo i wneud hyn.  

“Yn ogystal â chydlynu'r digwyddiad ar draws Cymru, bydd Llywodraeth Cymru unwaith eto'n cynnig cyfle i bobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd ymgysylltu â diwylliant hynod ddiddorol ein gwlad, drwy gynnig tocynnau rhad ac am ddim i safleoedd hanesyddol dan ei ofal yn ystod wythnos olaf Drysau Agored.

“Fodd bynnag ni fyddai modd i ni drefnu digwyddiad ar raddfa mor fawr heb ymroddiad rhyfeddol y bobl amhrisiadwy hynny, sef gwirfoddolwyr ac aelodau'r gymuned sy'n rhoi o'u hamser personol i'n cynorthwyo i ddangos diwylliant amrywiol a chyfoethog Cymru. Byddwn yn annog pob aelod o'r cyhoedd i archwilio'u hadeiladau lleol a chanfod y straeon y tu ôl iddynt y mis Medi hwn.”

Mae cyfyngiad o ran niferoedd a lle mewn rhai lleoliadau, neu efallai fod angen archebu lle ymlaen llaw. Ewch i ein adran ar Drysau Agored i weld rhestr lawn o ddigwyddiadau a manylion yr eiddo sy'n cymryd rhan yn y rhaglen. I gofrestru am docyn mynediad rhad ac am ddim i safleoedd Cadw ar 26 neu 27 Medi, ewch i en dudalen Evenbrite.