Lansio Drysau Agored 2016 yn yr adeilad clwb hwylio hynaf yn y byd

Dydd Iau 01 Medi 2016

Yr adeilad diddorol yng Nghaernarfon ymysg cannoedd sy’n cymryd rhan yn y dathliad blynyddol

Drysau Agored

Drysau Agored

Drwy gydol mis Medi, bydd pobl ymhob cwr o Gymru yn cael cyfle i agor cil y drws ar yr anturiaethau sy’n cuddio yn eu trefi a’u cymunedau, diolch i raglen Drysau Agored Llywodraeth Cymru.

A hithau’n Flwyddyn Antur yng Nghymru, mae Drysau Agored 2016 wedi cael ei lansio heddiw (1 Medi) yn y Royal Welsh Yacht Club, sef y clwb hwylio hynaf yng Nghymru, a’r adeilad hynaf yn y byd sydd gan glwb hwylio.

Bydd y Clwb, sydd ymysg cannoedd o adeiladau anghyffredin sy’n cymryd rhan yn Drysau Agored, yn cynnig cipolwg prin drwy ei ddrysau ar gyfer teithiau tywys a sgyrsiau am ei aelodau enwog, gan gynnwys Lionel Wilmot Brabazon Rees, peilot awyren ymladd yn y Rhyfel Byd Cyntaf a’r person cyntaf i hwylio dros yr Iwerydd ar ei ben ei hun.

Mae’r digwyddiad hefyd yn rhoi cyfle i brofi Clwb Porth yr Aur — sef un o’r mynedfeydd canoloesol gwreiddiol i dref gaerog Caernarfon — a rhan o Safle Treftadaeth y Byd Castell a Muriau Tref y Brenin Edward.

Caiff rhaglen Drysau Agored ei threfnu a’i hariannu gan Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, ac mae’n rhoi cyfle i bobl leol ac ymwelwyr archwilio elfennau newydd o hanes a diwylliant y wlad.

Bydd mynediad am ddim i fwy na 300 o safleoedd eiconaidd ac anghyffredin a fydd yn cynnal digwyddiadau a gweithgareddau drwy gydol fis Medi, gan gynnwys rhai sy’n cael eu rheoli gan Cadw, ond heb fod yn gyfyngedig i’r rheini. Hefyd, bydd rhai lleoliadau unigryw yn agor eu drysau i’r cyhoedd am y tro cyntaf. Mae hynny’n cynnwys Cromen Saethu Pen-bre yn Sir Gaerfyrddin — sef yr unig efelychwr hyfforddiant amddiffyniad awyr yr Ail Ryfel Byd sydd ar ôl yng Nghymru.

Mae dros 1,000 o ddigwyddiadau i’w darganfod, a gall ymwelwyr archwilio amrywiaeth o safleoedd diddorol  y wlad, gan gynnwys amgueddfa am hanes radio yng Nghymru yn sir Ddinbych, safle cynhyrchu gwlâu moethus ym Mhontypridd, a phlasty gothig o Oes Fictoria yng Nghaerdydd.

Bydd cyfle i fynd ar daith dywys sy’n datgelu hanes gwasg argraffu hynaf Cymru hefyd, yn ogystal â chyfle i gerdded drwy’r ardd yn Ninbych a fu’n ysbrydoliaeth i lyfrau Beatrix Potter, yr awdur i blant.

Hefyd, yn ystod penwythnos olaf mis Medi (24–25 Medi), bydd Cadw yn cynnig mynediad am ddim i’w 23 o safleoedd, lle ceir tâl mynediad fel arfer, i’r 25,000 cyntaf i gofrestru ar ei dudalen Eventbrite.

Dywedodd Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith: “Mae Drysau Agored yn rhaglen wych sy’n rhoi’r cyfle i bobl leol ac ymwelwyr archwilio ein safleoedd mwyaf adnabyddus a’n hanturiaethau cudd.

"Mae gan Gymru gyfuniad unigryw o safleoedd hanesyddol sy’n dangos ein treftadaeth amrywiol a chyfoethog — o gestyll hudolus i sefydliadau glowyr lleol.

“Drwy gynnal digwyddiadau unigryw, teithiau tywys arbennig a rhoi mynediad am ddim i safleoedd, mae digon ar gael i annog pobl i fynd ar eu hantur eu hunain fis Medi.”

Mae cyfyngiad o ran niferoedd mewn rhai lleoliadau, neu efallai bydd angen archebu lle ymlaen llaw.

Ewch i http://cadw.gov.wales/events/events-2016/?lang=cy i weld rhestr lawn o ddigwyddiadau a manylion y safleoedd sy'n cymryd rhan yn y rhaglen.