Plas Mawr yn agored Saith Diwrnod yr Wythnos!

Dydd Mawrth 18 Chwefror 2014

Plas Mawr

Plas Mawr

Oherwydd y galw ymhlith y cyhoedd, eleni fe fydd Plas Mawr, sef tŷ trefol Cadw o gyfnod Elizabeth, yn agor ei ddrysau saith diwrnod yr wythnos.  Bydd tîm o geidwaid a gwirfoddolwyr cyfeillgar yn rhoi croeso cynnes i ymwelwyr a phobl leol drwy’r drysau i gamu nôl mewn amser i Gymru oes Elizabeth.

Plas Mawr yw’r enghraifft gorau o dŷ trefol o oes Elizabeth ym Mhrydain. Cafodd ei godi gan Robert Wynn rhwng 1576 a 1585, ac mae’n sefyll yng nghanol strydoedd coblog cul canoloesol Conwy. Pan gafodd ei gwblhau, roedd y tŷ yn fwy na bodloni uchelgais mawreddog Robert Wynn. Un elfen sy’n arbennig o gain yw’r gwaith plastr addurnol yn y neuadd, sydd wedi’i ailbeintio yn y lliwiau llachar gwreiddiol, ac mae popeth yn creu argraff drwyddi draw, o waith plastr y nenfydau i’r ffrisiau a’r gwaith coed medrus.

Mae mwy na dwy filiwn o bobl yn ymweld â’r 129 o safleoedd hanesyddol sydd gan Cadw bob blwyddyn i ddarganfod a dilyn y storïau dramatig y tu ôl i gestyll, abatai a henebion diwydiannol a chynhanesyddol gwych Cymru.

Dywedodd Sheena Williams, Prif Geidwad Cadw ym Mhlas Mawr: 'Wrth i’r gair fynd ar led ynghylch Plas Mawr dros y blynyddoedd diwethaf mae pobl wedi mynegi siom bod y tŷ ar gau ar ddydd Llun. Mae Cadw wedi gwrando arnyn nhw ac wedi ymateb mewn modd cadarnhaol. Yn ogystal â rhoi mwy o ryddid i bobl o ran pryd cân nhw ddod yma, mae hyn yn golygu hefyd fod ysgolion yn gallu trefnu teithiau addysgol a bod priodasau’n gallu cael eu cynnal ar ddydd Llun hefyd.

'Mae agor am ddiwrnod ychwanegol bob wythnos yn golygu hefyd fod yna gyfle i bobl ymuno â’n tîm cyfeillgar a brwd o stiwardiaid gwirfoddol i’r ystafelloedd. Y cyfan y mae ei angen yw bod gennych ychydig oriau i’w sbario a sgiliau cyfathrebu da; bydd hyfforddiant yn cael ei roi. Os oes gennych ddiddordeb ar hyn o bryd gallwch gysylltu â mi yng Nghastell Conwy 01492 592358 neu ar ôl 25 Mawrth ym Mhlas Mawr 01492 580167 i gael rhagor o fanylion.'

Yn ystod 2014 bydd Plas Mawr yn agored saith diwrnod yr wythnos am saith mis. Rhwng 1 Ebrill a 30 Medi bydd y drysau’n agored rhwng 9am a 5pm, gyda’r mynediad olaf am 4.15pm. Ym mis Hydref bydd yr amserau’n newid i 9.30pm tan 4pm, gyda’r mynediad olaf am 3.15pm. Drwy gydol y tymor bydd nifer o ddigwyddiadau gan ddechrau â’n Helfa Wyau Pasg ar 20 Ebrill a gorffen drwy gerfio Pwmpenni ar nos Galan Gaeaf. 

Cadw yw gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru. Mae safleoedd a phrofiadau treftadaeth yn gwneud cyfraniad sylweddol i’r £4.2 biliwn o wariant gan dwristiaid yng Nghymru bob blwyddyn, ac atyniadau naturiol, cestyll a safleoedd hanesyddol yw’r prif atyniadau y bydd 72% o ymwelwyr sy’n aros yng Nghymru’n ymweld â nhw.