Wyth ‘ffotosffer’ yn adlewyrchu treftadaeth Cymru mewn arddangosfa newydd anhygoel

Dydd Llun 22 Mehefin 2015

Mae delweddau sfferig anhygoel, sydd wedi llwyddo i gyfleu safleoedd hanesyddol Cymru mewn ffordd mor unigryw â'r strwythurau hynafol eu hunain, i'w gweld am y tro cyntaf mewn arddangosfa newydd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

 • Llun o arddangosfa Relics 360 yn Canolfan Milenniwm Cymru gyda ffotograffydd 360º Matt Wright a Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

  Arddangosfa Relics 360 yn Canolfan Milenniwm Cymru gyda ffotograffydd 360º Matt Wright a Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

 • Llun o arddangosfa Relics 360 yn Canolfan Milenniwm Cymru gyda'r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Ken Skates

  Arddangosfa Relics 360 yn Canolfan Milenniwm Cymru gyda'r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Ken Skates

 • Llun o arddangosfa Relics 360 yn Canolfan Milenniwm Cymru gyda ffotograffydd 360º Matt Wright a Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

  Arddangosfa Relics 360 yn Canolfan Milenniwm Cymru gyda ffotograffydd 360º Matt Wright a Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

 • Llun o arddangosfa Relics 360 yn Canolfan Milenniwm Cymru

  Arddangosfa Relics 360 yn Canolfan Milenniwm Cymru

 • Llun o arddangosfa Relics 360 yn Canolfan Milenniwm Cymru

  Arddangosfa Relics 360 yn Canolfan Milenniwm Cymru

 • Llun o arddangosfa Relics 360 yn Canolfan Milenniwm Cymru

  Arddangosfa Relics 360 yn Canolfan Milenniwm Cymru

Y ffotograffydd 360º, Matt Wright, dynnodd y lluniau ar gyfer prosiect o’r enw ‘Creiriau’, a gefnogir gan Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru.

Mae’r ffotograffydd o Gaerdydd wedi teithio ar hyd a lled Cymru ar gyfer ‘Creiriau’, gan ddefnyddio delweddau manylder uwch i greu cerfluniau unigryw y mae’n eu galw’n ‘ffotosfferau’.

Mae safleoedd o sawl cyfnod wedi ysbrydoli’r cerfluniau, o dirwedd ddiwydiannol Blaenafon i adfeilion castell canoloesol Castell y Bere yn Eryri, a siambr gladdu Neolithig Pentre Ifan.

Lansiwyd yr arddangosfa, sy’n cynnwys y sfferau a hanes eu creu, yn swyddogol yng Nghanolfan Mileniwm Cymru heddiw (dydd Gwener, 25 Mehefin). Cefnogir y prosiect gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Cadw a Chanolfan Mileniwm Cymru.

Wrth lansio’r arddangosfa, dywedodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Mae prosiect Creiriau’n rhoi cyfle i ymwelwyr weld tirweddau amrywiol Cymru o bersbectif newydd a gwahanol.

“Rydyn ni’n gobeithio y bydd yr arddangosfa unigryw hon yn annog pobl o Gymru a thu hwnt i ymweld â’r henebion treftadaeth hyn er mwyn gweld a phrofi'r safleoedd diddorol, sy’n dal i ysbrydoli artistiaid a ffotograffwyr, drostynt eu hunain.”

Ychwanegodd y ffotograffydd, Matt: “Mae amrywiaeth eang o dirweddau hynod a threftadaeth gyfoethog Cymru wastad wedi bod yn ysbrydoliaeth i mi’n greadigol. Ar ôl datblygu'r cyfrwng ffotosfferig yma, roeddwn i’n falch iawn o gael cyfle i weithio mewn safleoedd treftadaeth mor drawiadol yng Nghymru. Drwy’r prosiect hwn, a gefnogir gan Cadw, Cyngor Celfyddydau Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru ac Amgueddfa Cymru, bydd cynulleidfaoedd newydd yn gallu gweld fy ngwaith ar hyd a lled y wlad.”

Mae arddangosfa Creiriau’n para tan ddydd Sul, 23 Awst, ac mae mynediad am ddim. I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect hwn, ewch i adran Artist Preswyl ar ein wefan neu ewch i wefan Relics 360.