Bloedd Bassey

Dydd Iau 31 Mawrth 2016

Heddiw, mae’r artist o Gymru, Marc Rees, wedi dadorchuddio darn cerfluniol newydd a elwir yn ‘Bassey’s Cry/Bloedd Bassey’, sef cerflun aur, 20 troedfedd o uchder sy’n ymdebygu i’r Fonesig Shirley Bassey mewn osgo rhyfelgar tebyg i Buddug, y Frenhines a’r Rhyfelwraig Geltaidd.

  • Llun o darn cerfluniol newydd a elwir yn ‘Bassey’s Cry/Bloedd Bassey' yn Castell Caernarfon © Walesnews

    Darn cerfluniol newydd a elwir yn ‘Bassey’s Cry/Bloedd Bassey’ yn Castell Caernarfon © Walesnews

  • Llun o darn cerfluniol newydd a elwir yn ‘Bassey’s Cry/Bloedd Bassey' yn Castell Caernarfon © Walesnews

    Darn cerfluniol newydd a elwir yn ‘Bassey’s Cry/Bloedd Bassey’ yn Castell Caernarfon © Walesnews

Bwriad y cerflun yw galw pobl Cymru a thu hwnt i’r gad er mwyn cymryd rhan yn y penwythnos ‘Cer i Greu’, sy’n dechrau heddiw.

Gan sefyll ar falconi gwydr yn waliau Castell Caernarfon, yn edrych allan dros Wynedd, Gogledd-orllewin Cymru, ‘Bassey’s Cry / Bloedd Bassey’ yw ymateb Rees i’r penwythnos ‘Cer i Greu’, sy’n cael ei gefnogi gan BBC Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru a What Next?

Bydd cerflun ‘Bassey’s Cry / Bloedd Bassey’ yn cael ei osod yn yr un man a safodd Brenhines Elizabeth II wrth gyfarch y tyrfaoedd ar ôl arwisgiad Tywysog Cymru ym 1969. Mae gan y cerflun, sydd wedi’i greu yn debyg i frenhines y gân yng Nghymru, y Fonesig Shirley Bassey, dwll lle dylai ei chalon fod - yn yr un modd ag y mae angen calon ar gorff, mae angen celfyddyd ar gymdeithas i ffynnu. Gwahoddir aelodau’r cyhoedd i greu eu celf deimladwy eu hunain y penwythnos hwn er mwyn helpu eu cymunedau i wneud yr un fath.

Dywedodd Marc Rees, “Bwriad y cerflun yw sbarduno pobl i fod yn greadigol. Mae creadigrwydd a diwylliant yn sicrhau bod lleoedd, nid yn unig yn gweithredu, ond yn ffynnu. Celf yw calon ac enaid unrhyw gymuned. Felly, mae’n bryd sylweddoli a chydnabod hyn, gan ddod yn rhagweithiol ac yn greadigol. Mae’r Fonesig Shirley Bassey yn un o’n heiconau diwylliannol mwyaf. Ni allaf feddwl am unrhyw un gwell i alw pobl i’r gad.”

Mae wedi cymryd cyfanswm o 600 awr i gerfio, gosod gwydr ffibr, llenwi, sandio a phaentio Bloedd Bassey. Mae wedi’i cherfio o bolystyren â chot galed o wydr ffibr, yna ei llenwi â llenwad a’i sandio’n llyfn. Mae dros 20 troedfedd o uchder ac yn pwyso dros 300 cilogram.

Bydd y cerflun yn cael ei osod yn waliau Castell Caernarfon dros gyfnod y Penwythnos Cer i Greu ac o’r Maes (Sgwâr y Castell) y cewch yr olygfa orau.

Ar 1-3 Ebrill 2016, mae BBC Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru a What Next? yn dod ynghyd ar gyfer penwythnos llawn dop i ddathlu creadigrwydd y genedl, gan dynnu sylw at Gymru fel gwlad sy’n gyfoethog o ran ei chelfyddydau a’i diwylliant.

Bydd y cerflun yn cael ei osod gan Wild Creation. Mae’r cwmni o Gaerdydd yn creu cerfluniau, propiau ac arddangosfeydd ar gyfer bob math o ddiwydiannau, rhaglenni teledu, arddangosfeydd, digwyddiadau, cysylltiadau cyhoeddus a marchnata, gan ddefnyddio llu o dalentau o feysydd cerflunio i waith pren. Yn ddiweddar, mae’r cwmni wedi cyflawni amrywiol brosiectau creadigol ar gyfer cestyll ar draws Cymru, gan gynnwys ‘Y Bêl yn y Wal’ yng Nghastell Caerdydd i lansio Cwpan Rygbi’r Byd 2016, a’r Ddraig, a ymddangosodd yng Nghastell Caerffili ar Ddydd Gŵyl Dewi. Bu hefyd yn gyfrifol am greu haid o ddinosoriaid ar gyfer lansio Jurassic World, a rhannau o’r set ar gyfer sioe gerdd y West End, Charlie and the Chocolate Factory.

Am ragor o wybodaeth am y Penwythnos Cer i Greu, ewch i wefan y BBC.