Dawel nos dan y sêr yng Nghymru

Dydd Mawrth 01 Rhagfyr 2015

Fideo hyfryd o amser yn mynd heibio yn dangos y sêr yn pasio dros safleoedd hanesyddol Cymru

 • ???cadw.media.no_js???
 • Castell Coch © MLA Photography

  Castell Coch © MLA Photography

 • Castell Harlech © MLA Photography

  Castell Harlech © MLA Photography

 • Castell Raglan © MLA Photography

  Castell Rhaglan © MLA Photography

 • Abaty Tyndyrn © MLA Photography

  Abaty Tyndyrn © MLA Photography

 • Castell Coch © MLA Photography

  Castell Coch © MLA Photography

 • Abaty Tyndyrn © MLA Photography

  Abaty Tyndyrn © MLA Photography

Mae Cadw wedi cyhoeddi fideo hyfryd o amser yn mynd heibio yn dangos y sêr yn pasio dros safleoedd hanesyddol Cymru heddiw (01 Rhagfyr 2015) - cynnig Cymru ar gyfer hysbysebion y Nadolig.

Mae modd gwylio’r fideo ar ein sianel YouTube. Cafodd ei ffilmio gan ddefnyddio ffotograffiaeth yn dangos amser yn mynd heibio dros nos, a’r bwriad yw annog pobl i brynu aelodaeth Cadw fel rhodd yn y cyfnod cyn y Nadolig.

Dyma’r fideo cyntaf o’i fath yng Nghymru. Mae’n fideo anhygoel sy’n dangos y sêr yn pasio dros Gastell Rhaglan, Castell Harlech, Abaty Tyndyrn a Chastell Coch - gyda’r is-bennawd ‘Anturiaethau Arallfydol yn 2016’.

Cafodd y fideo ei ysbrydoli gan y twf ym mhoblogrwydd a chreadigrwydd hysbysebion Nadolig, o'r dyn ar y lleuad i anturiaethau cymeriadau llenyddol. Y gerddoriaeth gefndir ar y fideo yw ‘Dawel Nos’ yn cael ei pherfformio gan Bethan Williams-Jones o'r band gwerin Calan, a chafodd y gân ei recordio’n arbennig ar gyfer hyn.

Bu misoedd o gynllunio ar gyfer y fideo, oherwydd roedd yn rhaid i'r amodau fod yn berffaith er mwyn creu'r effaith derfynol. Roedd yn rhaid ystyried ffactorau fel cymylau, pa mor llachar oedd y lleuad a lleoliad y llwybr llaethog cyn ffilmio - ac yna cafodd oriau o ffilm ei golygu er mwyn creu hysbyseb 60 eiliad.

Mae Cadw’n adnabyddus am greadigaethau digidol arloesol - mae wedi cyhoeddi fideos o safleoedd adfail yn cael eu hailadeiladu ar ffurf CGI, cyfres o fideos o'r awyr a hyd yn oed fideos o amser yn mynd heibio yn dangos cestyll yn cael eu hadeiladu o Lego.

Dywedodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Rydyn ni bob amser yn chwilio am ffyrdd newydd o hyrwyddo ein safleoedd hanesyddol, ac mae’r fideo o amser yn mynd heibio yn y nos yn gwneud hynny.

“Mae’r fideo yn creu darlun hiraethus o Gymru i'r gwylwyr, a’r nod yw sicrhau bod pobl yn cofio am ein hatyniadau hanesyddol anhygoel y Nadolig hwn.

“Rydyn ni’n ffodus iawn yng Nghymru o gael cannoedd o safleoedd hanesyddol ar garreg ein drws, ac rydyn ni’n gobeithio y bydd y fideo yn caniatáu i bobl o bob cwr o'r byd fwynhau a gwerthfawrogi ein treftadaeth gyfoethog.”