Y Parc Cenedlaethol yn rhoi help llaw i apêl Cloc yr Eglwys Gadeiriol

Dydd Mawrth 20 Mai 2014

Gyllid ychwanegol yn rhoi help llaw i'r Eglwys Gadeiriol ar gyfer apel tŵr a’r amseryddion wrth yr Gynllun Cronfa Ardal Gadwraeth

Llun o Yr Eglwys Gadeiriol ©Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Yr Eglwys Gadeiriol ©Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Mae apêl i adfer y tŵr a’r amseryddion yn un o atyniadau mwyaf poblogaidd y sir i ymwelwyr yn mynd i elwa o gyllid ychwanegol oddi wrth Gynllun Cronfa Ardal Gadwraeth Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Mae cynllun y grant, sy’n cael ei gyllido yn gyfartal gan yr Awdurdod a Cadw, wedi dyrannu £37,500 at yr ymgyrch i adfer y tŵr a’r cloc yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi.

Derbyniodd yr Awdurdod gais am gymorth oddi wrth Ddeon yr Eglwys Gadeiriol fel rhan o apêl i godi’r £150,000 sydd ei angen i atgyweirio tŵr a chlociau eiconig yr adeilad.

Dywedodd  Rob Scourfield, Swyddog Cadwraeth Adeiladau Awdurdod y Parc Cenedlaethol : “ Cysylltodd y Deon â’r Awdurdod yn gofyn am gymorth i godi’r arian sydd ei angen yn gynharach yn y flwyddyn hon a hynny ar yr adeg iawn.

“Rhoddwyd grantiau i 18 eiddo llynedd, ond yn anffodus methodd rhai barhau â’u projectau, gan adael gweddill yn y gronfa grantiau, sydd yn ei blwyddyn olaf, yn anffodus.”

Pleidleisiodd aelodau Awdurdod y Parc Cenedlaethol i ddyrannu'r £37,500 oedd yn weddill o’r cyllid tuag at yr ymgyrch i adfer y tŵr a’r cloc yn yr Eglwys Gadeiriol.

Ychwanegodd y Cynghorydd Mike James, Cadeirydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol:  “ Rydyn ni wrth ein bodd ein bod yn gallu helpu i adfer un o’r adeiladau mwyaf eiconig yn y Parc Cenedlaethol a gobeithiwn y bydd hyn yn annog hyd yn oed mwy o bobol i ymweld â’r ardal, i fod yn dyst i’r hanes adeiledig a naturiol ysblennydd sydd yma.”

“Rydyn ni hefyd yn ddiolchgar i’n cydweithwyr yn Cadw am eu hymrwymiad i’r cynllun dros nifer o flynyddoedd.”

Mae cynllun y grant wedi bod yn gymorth i 417 eiddo gyda gwerth dros £10.21 miliwn o gyllid dros 14 Ardaloedd Cadwraeth y Parc Cenedlaethol dros y 26 blwyddyn ddiwethaf.

Dywedodd Deon Tyddewi, Y Gwir Barchedig Jonathan Lean: “ Rydw i’n hynod o ddiolchgar i Awdurdod y Parc Cenedlaethol am eu cefnogaeth a’u hanogaeth ardderchog, trwy eu hymroddiad hwy i’r project hwn yr ydym yn gallu dechrau ’r gwaith ar y cloc. Rydw i’n gobeithio y bydd cymorth arall ar gael i gyrraedd ein targed ariannol o £150,000.”