Mynediad am ddim i bawb i safleoedd Cadw ar Ddydd Gŵyl Dewi

Dydd Mercher 11 Chwefror 2015

Mae Cadw yn agor ei safleoedd am ddim ar Ddydd Gŵyl Dewi i annog pobl i ailgysylltu â'u treftadaeth.

Castell Caerffili

Castell Caerffili

I ddathlu Nawddsant Cymru, bydd ymwelwyr yn cael cyfle i grwydro a mwynhau safleoedd Cadw ar draws y wlad am ddim ar ddydd Sul, y 1af o Fawrth.

Bydd ymwelwyr yn gallu bwrw golwg dros fwy na 6,000 o flynyddoedd o hanes ar draws 129 o safleoedd Cadw ledled Cymru, gan gynnwys dau safle Treftadaeth y Byd - Gwaith Haearn Blaenafon yn y de, rhan o Dirwedd Treftadaeth y Byd Blaenafon, a Chestyll Edward I yn y gogledd (Caernarfon, Conwy, Biwmares a Harlech). Mae cestyll, abatai a chaerau Rhufeinig yn ddim ond rhai o'r henebion diddorol sy'n barod i groesawu ymwelwyr ar Ddydd Gŵyl Dewi.

Teithiodd Dewi Sant drwy dde Cymru a gorllewin Lloegr yn y 6ed ganrif, gan sefydlu canolfannau crefyddol ar hyd y ffordd. Roedd ganddo griw cryf a ffyddlon o ddilynwyr a gredai y gallai'r sant gyflawni gwyrthiau. Yn ôl traddodiad, bu farw ar y cyntaf o Fawrth yn 589 OC, ac yn ddiweddarach daeth y dyddiad hwn yn Ddiwrnod Cenedlaethol Cymru. Gellir gweld yr hanes am Ddewi Sant ar wefan Cadw, sy'n rhan o gasgliad o straeon 'Arwyr ac Arwresau Cymru'. Ewch i'r adran dysgu i lawrlwytho.

Ar ddydd Sul y 1af o Fawrth bydd yn bosibl cael mynediad am ddim i'r safleoedd canlynol, sydd fel arfer yn codi tâl am fynediad yn ystod y cyfnod hwn:

Mae gan Cadw dros 100 o henebion heb staff ynddynt ac y gellir ymweld â nhw am ddim ar draws Cymru. Ewch i adran Dyddiau Allan i weld y rhestr a dechrau cynllunio Dydd Gŵyl Dewi na wnewch fyth ei anghofio yn ein safleoedd.

Gallwch 'hoffi'  Cadw ar Facebook a dilyn @CadwWales neu @CadwCymru ar Twitter i gadw mewn cysylltiad.