Yr Ail Dro: Tirnodau hanesyddol Cymru yn sinemâu dros dro unwaith yn rhagor

Dydd Gwener 10 Hydref 2014

  • ???cadw.media.no_js???
  • ???cadw.media.no_js???

Uchod: Cewch flas ar ddigwyddiadau Sinema Sbonc Cadw drwy edrych ar ein fideos o ddechrau 2014.

Ar ôl cynnal sinemâu dros dro yn gynharach eleni, a oedd yn llwyddiant ysgubol gyda phob tocyn yn cael ei werthu, mae Cadw wedi cyhoeddi cynlluniau i ddangos ffilmiau yn rhai o henebion mwyaf trawiadol Cymru unwaith eto'r hydref hwn.

Mae Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, yn ffurfio partneriaeth â Chanolfan Celfyddydau Chapter unwaith eto, i gynnal cyfres o ddigwyddiadau unigryw, sy’n cynnwys sinema awyr agored sy’n dangos The Rocky Horror Picture Show ar dir Castell Rhaglan ac yn dangos Frankenstein yn Neuadd Fawr Castell Caerffili.

Bydd lleoliadau trawiadol, perfformiadau byw o draciau sain ac effeithiau arbennig hynod yn helpu i greu profiad sinematig cyflawn i’r gwylwyr wrth i rai o glasuron y sgrin arian gael eu dangos yng nghysgodion trawiadol Castell Caerffili (24-25 Hydref), Castell Coch (14-15 Tachwedd) a Chastell Rhaglan (22 Tachwedd).

Bydd digwyddiadau sinema dros dro Canolfan Celfyddydau Chapter yn cael eu cynnal ar safleoedd Cadw am yr ail dro eleni, ac mae’n addo bod yn fwy nag erioed.

Yng Nghastell Rhaglan, bydd ymwelwyr yn gallu tiwnio radios eu ceir i amledd penodol er mwyn cael profiad go iawn o sinema awyr agored, a bydd y castell yn cael ei oleuo gan effeithiau arbennig i greu awyrgylch – ac anogir pobl i wisgo gwisg ffansi!

Gall teuluoedd fwynhau Willy Wonka & the Chocolate Factory – addasiad 1971 o’r llyfr clasurol i blant gan Roald Dahl – yng Nghastell Coch, castell tylwyth teg hudolus Cymru, ac yn Neuadd Fawr fawreddog Castell Caerffili.

Dywedodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Mae’n bwysig adeiladu ar lwyddiant y digwyddiadau sinema dros dro cyntaf, er mwyn dal i ddenu cynulleidfaoedd newydd a chael rhagor o bobl i werthfawrogi safleoedd hanesyddol Cadw.

“Drwy ddangos ffilmiau clasurol yn rhai o henebion mwyaf trawiadol Cymru, rydyn ni’n dod â threftadaeth a’r celfyddydau at ei gilydd - roedd hyn yn gyfuniad llwyddiannus iawn yn gynharach eleni, gyda phob tocyn yn cael ei werthu, ac rydyn ni’n gobeithio gweld hyn yn digwydd eto'r hydref hwn.”

Ychwanegodd Claire Vaughan, Rheolwr Rhaglenni’r Sinema yng Nghanolfan Celfyddydau Chapter: “Rydyn ni’n falch iawn o gyflwyno casgliad newydd o ffilmiau ar gyfer Nosweithiau Ffilm Cadw ar y cyd â Film Hub Wales, fel rhan o dymor SciFi BFI, lle rydyn ni’n cael archwilio bydoedd eraill a dyfodol amgen.”

“Mae safleoedd hanesyddol a thrawiadol Cadw yn berffaith ar gyfer dangos rhai o’r ffilmiau mwyaf cyffrous a gwerthfawr erioed, lle bydd pobl yn cael mwynhau profiad o ffantasia ffuglen wyddonol.”

Mae tocynnau’n £6 ar gyfer digwyddiadau’r prynhawn i deuluoedd a £12/10 ar gyfer ffilmiau gyda’r nos. Mae modd prynu tocynnau yn www.chapter.org neu drwy ffonio 02920 304 400.

Digwyddiadau

Sinema Sbonc Teuluol yng Nghastell Caerffili — Willy Wonka and the Chocolate Factory (24 Hydref — 5.00pm) a The Wizard of Oz (25 Hydref — 5.00pm)

Sinema Sbonc yng Nghastell Caerffili — Frankenstein (24 Hydref — 8.00pm) a Invasion of the Bodysnatchers (25 Hydref — 8.00pm)

Sinema Sbonc Teuluol yng Nghastell Coch — Willy Wonka and the Chocolate Factory (14 Tachwedd — 5.00pm) a The Wizard of Oz (15 Tachwedd — 5.00pm)

Sinema Sbonc yng Nghastell Coch — Frankenstein (14 Tachwedd — 8.00pm) and Invasion of the Bodysnatchers (15 Tachwedd — 8.00pm)

Sinema Sbonc Teuluol yng Nghastell Rhaglan — Time Bandits (22 Tachwedd - 5.00pm)

Sinema Sbonc yng Nghastell Rhaglan — The Rocky Horror Picture Show (22 Tachwedd - 8.00pm)