Gwahoddir tendrau ar gyfer caffi ar safle eiconig Castell Coch

Dydd Llun 24 Mawrth 2014

Ydych chi awydd rhedeg ystafell de yn un o'r tirnodau mwyaf eiconig yng Nghymru?

Castell Coch

Castell Coch

Os felly, gallai Cadw, sef gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, gynnig cyfle busnes perffaith i unrhyw un sy'n cael blas ar hanes. Mae'r contract i redeg y caffi o fewn waliau'r castell hwn o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg bellach yn ar agor i dendr.

Mae ystafelloedd te Castell Coch yn fan aros poblogaidd yn y castell tylwyth teg, gothig hwn a adeiladwyd gan drydydd ardalydd Bute, John Patrick Crichton-Stuart, a'i bensaer, William Burges, yn Nhongwynlais ar gyrion Caerdydd.

Mae'r castell, a adeiladwyd i ategu at olud ei brif gartref, Castell Caerdydd, yn lliwgar tu hwnt, gyda'i nenfydau rhyfeddol a'i ddodrefn anhygoel. Mae lluniadau pensaernïol manwl wedi goroesi hyd heddiw ac yn dilyn marwolaeth Burges yn 1881, parhaodd ei gydweithwyr i weithio'n ddiwyd ar du mewn y castell am ddeng mlynedd arall.

Mae'r ystafelloedd te yn gyfle busnes unigryw i unrhyw un sydd â diddordeb mewn cynnig dewis o giniawau ysgafn a diodydd ar y safle twristiaeth pwysig hwn.

Gwahoddir sefydliadau, cwmnïau neu unigolion i fynegi diddordeb. Dylai'r caffi fasnachu yn ystod y cyfnod rhwng Ebrill a Hydref ac yn ystod digwyddiadau arbennig y cytunir arnynt ymlaen llaw. Caiff cynnig i fasnachu drwy'r flwyddyn ei ystyried yn ffafriol.

Sut i wneud cais

Cynnal caffi â thyredau! Mae'r contract i redeg y caffi eiconig yng Nghastell Coch ar agor i dendr. Y dyddiad cau ar gyfer tendrau yw 16 Ebrill 2014.

Am ragor o wybodaeth — ac i wneud cais — bydd angen i'r rhai sydd â diddordeb gofrestru ar y gwefannau canlynol. Gallwch gofrestru am ddim.

  • Sell2Wales — i gael manyleb yr hysbyseb
  • eTenderWales — i gael y dogfennau Gwahoddiad i dendro. Chwiliwch am PQQ/ITT cod 42355 yn yr ardal briodol.

Y dyddiad cau ar gyfer tendrau yw 2pm ar 16 Ebrill 2014 a disgwylir i'r ymgeisydd llwyddiannus ddechrau masnachu o 30 Ebrill 2014.