Cestyll Cymru yn cynnig haf o ddigwyddiadau cyffrous

Dydd Sadwrn 04 Mehefin 2016

Mae cestyll, abatai a safleoedd hanesyddol mwyaf godidog Cymru wedi rhyddhau rhaglen sy’n cynnwys mwy na chant o ddigwyddiadau anturus i’r teulu gydol yr haf.  

Ddraig

Mae gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, (Cadw), wedi lansio’r rhaglen fel rhan o’i ymgyrch Anturiaethau Hanesyddol, sy’n cyflwyno profiadau unigryw yn safleoedd Cadw yn ystod Blwyddyn Antur Croeso Cymru – gan ddechrau gyda’r ddraig bedwar metr o hyd a feddiannodd Gastell Caerffili ’nôl ym mis Mawrth.  

O wylio hebog yn esgyn dros gastell canoloesol, neu glywed chwerthiniad iach cynulleidfa theatr yng nghyffiniau abaty segur, mae yna nifer o brofiadau rhyfeddol i’w cael yn ystod Mehefin, Gorffennaf ac Awst.  

Mae’r uchafbwyntiau yn cynnwys un sesiwn syllu ar y sêr yng Nghastell Caerffili, a drefnwyd mewn partneriaeth ag Awyr Dywyll Cymru, ac sy’n rhoi cyfle unigryw i ymwelwyr astudio awyr y nos o du mewn muriau adfail mawreddog. Cynhelir y sesiwn ar Ddydd Sadwrn, 27 Awst; mae tocynnau yn £10 y person a dylid eu harchebu o flaen llaw fan hyn.

Mae’r rhaglen hefyd yn cynnig llu o anturiaethau llenyddol, gan gynnwys cyfle i glywed llawer o chwedlau a mythau hudolus Cymru yn ystod Haf o Straeon (1 – 4 Mehefin) a chyfres o ddigwyddiadau dathlu Roald Dahl yng Nghastell Rhuddlan (15 Gorffennaf – 31 Awst).

Trwy gydol Mehefin a Gorffennaf, bydd Cwmni Theatr Taking Flight yn ail-greu hen ffefryn, gyda pherfformiadau bywiog a chyffrous o Romeo and Juliet Shakespeare yn rhai o safleoedd hanesyddol mwyaf atmosfferig Cymru.  

Bydd modd i ymwelwyr hefyd fwynhau’r Ŵyl Archaeoleg flynyddol (9 Gorffennaf – 16 Awst), wrth i safleoedd hanesyddol ledled Cymru gynnal cyfres o weithgareddau archaeolegol amrywiol yn rhad ac am ddim, gan gynnwys gweithgareddau cloddio cudd, sgyrsiau gan  archaeolegwyr medrus ac arddangosfeydd hanes byw sy’n pontio’r canrifoedd.

Yn ystod Gŵyl y Banc Awst (27 – 29 Awst), bydd safleoedd Cadw yn diddanu ymwelwyr trwy ail-greu brwydrau gwaedlyd a gwersylloedd hanes byw yn ei gyfres o ddigwyddiadau ‘Hwyl Gŵyl y Banc’ a gynhelir mewn safleoedd ledled Cymru, o Gaerffili yr holl ffordd fyny i Fiwmares.

Caiff ymwelwyr â safleoedd Cadw eu hannog i rannu eu profiadau anturus ar y cyfryngau cymdeithasol drwy ddefnyddio’r hashnod #AnturHanes.