Castell Oxwich

Atyniad Ardystiedig — Cymru
Castell Oxwich

Castell Oxwich

Mae Oxwich yn faenordy Tuduraidd a godwyd ar ffurf iard.

Mae’r Gŵyr yn ardal ryfeddol. Bydd y rheini sy’n mwynhau treftadaeth a’r rheini sy’n mwynhau’r traeth wrth eu bodd â’r penrhyn hardd hwn. Arferai’r cyfoethog adeiladu lle’r oedd yr olygfa orau. Dewisodd teulu Mansel lecyn hardd ar bentir coediog uwchben Bae Oxwich i adeiladu eu cartref delfrydol.

‘Des res’ go iawn — er nad yw’n gastell yng ngwir ystyr y gair — yn cynnwys y moethau diweddaraf, yn cynnwys toiledau tu mewn.

Wedi’i godi ar ffurf iard, rhoddodd Syr Rice borthdy ffug-filwrol i’w faenordy gydag arfbais y teulu wedi’i thorri mewn carreg. Aeth ei fab Edward ati i greu adain aml-lawr fwy mawreddog. Ychwanegwyd oriel hir gain – nodwedd ffasiynol yn oes Elisabeth – yn uchel, i fanteisio i’r eithaf ar y golygfeydd gwych o’r môr.

Roedd teulu Mansel yn hoff o ddangos eu cyfoeth ac yn sicrhau eu bod yn ymwybodol o’r technegau adeiladu a’r ffasiynau diweddaraf. Fodd bynnag, gadawodd y teulu ar ôl rhai degawdau yn unig. Gydag Abaty Margam a Hen Gastell y Bewpyr ym Mro Morgannwg hefyd ym meddiant y teulu, roedd digon o ddewis ganddynt.

Prynwch eich llyfr Cadw yma…

https://www.visitswanseabay.com/

Oriau Agor

Dyddiadau
5 Tachwedd 2018 - 31 Mawrth 2019

Amseroedd

Ar gau

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Admission costs

Oedolyn - £4.00
Teulu - £11.60*
Aelod - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Myfyrwyr a phlant o dan 16 - £2.40

Pensiynwyr - £3.20

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 16 oed

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.

Prisiau’n ddilys tan Mawrth 2019

Cyfleusterau a gwybodaeth

Cyfleuster newid cewynnau Safleoedd gadael beic Maes parcio Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Byrddau picnic Dolen sain gludadwy Toiledau
  • 01792 390359
  • OxwichCastle@llyw.cymru    
  • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Croesewir cŵn ar denynnau
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk
Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post SA3 1ND

Car Ffordd A4118, 17.6km/11 mllr i'r De Orll o Abertawe (ym mhendref Oxwich)

Rheilffordd Rheilffordd 17km/11mllr Abertawe, ar lwybr Caerdydd-Abertawe.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 45m/50llath, llwybr Rhif 117/118, Abertawe-Horton/Rhosili.

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 4 (15km/9mllr).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.