Cae'r Gors

 • Cae'r Gors

  Cae'r Gors

 • Cae'r Gors

  Cae'r Gors

 • Cae'r Gors

  Cae'r Gors

 • Cae'r Gors

  Cae'r Gors

 • Cae'r Gors

  Cae'r Gors

 • Cae'r Gors

  Cae'r Gors

Mae'r cartref plentyndod 'Brenhines ein Llên' yn ganolbwynt i dirwedd chwareli Gogledd Cymru.

Ar yr olwg gyntaf mae’r bwthyn chwarelwr Gradd II rhestredig hwn yn ymddangos yn ddigon di-nod  - ond doedd dim byd di-nod am ei breswylydd mwyaf adnabyddus. Y tyddyn hwn a adeiladwyd yn y  19eg ganrif yn Rhosgadfan ger Caernarfon oedd cartref yr awdures Kate Roberts, a aned ym 1891, rhwng pan oedd hi’n bedair a deunaw oed.

Yn ferch i chwarelwr, cafodd ei magu yng nghanol diwydiant chwareli Sir Gaernarfon. Daeth yn un o awduron Cymraeg mwyaf nodedig yr 20fed ganrif, a'r ddynes gyntaf i gael ei chydnabod fel ffigwr pwysig a dylanwadol yn hanes llenyddiaeth Gymraeg. Rhoddwyd  y teitl 'Brenhines Ein Llên' ('The Queen of our Literature’) iddi am ei champ , ac er iddi ysgrifennu nifer o nofelau, mae’n fwyaf adnabyddus am ei straeon byrion.

Ym 1965 prynodd Kate Roberts Cae'r Gors a'i gyflwyno i'r genedl, ond ni chafwyd ddigon o arian i adfer y tyddyn i edrych fel y byddai wedi bod yn ystod ei phlentyndod tan  2005. Mae’r bwthyn, yr ardd a’r adeiladau cyfagos yn bellach yn amgueddfa a chanolfan gymunedol sy’n dathlu ei bywyd.

Mae Cae'r Gors yn cynrychioli un o'r penodau mwyaf nodedig yn hanes diwydiannol y Deyrnas Unedig, ac wrth i Gymru wneud cais i gael statws Safle Treftadaeth y Byd i dirwedd chwareli gogledd Cymru gallai'r ganolfan fod yn allweddol i arddangos  hanes  unigryw yr ardal arbennig hon.

Bydd Cae’r Gors ar gau hyd nes y bydd gwybodaeth bellach. Ar gyfer ymweliadau addysgol, a fyddech cystal â ffonio Castell Caernarfon ar 01286 677617.

Cyfleusterau a gwybodaeth

Cyfleuster newid cewynnau Maes parcio Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Toiledau
 • CaernarfonCastle@cymru.gsi.gov.uk
Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post LL54 7EY