Tref Rufeinig Caer-went

Tref Rufeinig Caer-went

Tref Rufeinig Caer-went

Paradwys i archeolegwyr

Prifddinas llwyth y Silwriaid (Venta Silurum) - muriau trawiadol o'r bedwaredd ganrif yn cyrraedd 17 troedfedd (5.2m) o uchder. Mae tai wedi eu cloddio, forum basilica a theml Rufeinig-Frythonig wedi goroesi hefyd.

Ceir lleoedd parcio a mynediad ar lefel wastad i doiledau a phaneli dehongli newydd yn ardal ysguboriau Porth y Gorllewin.

Oriau Agor

Dyddiadau
1 Ebrill 2019 - 31 Mawrth 2020

Amseroedd

Bob dydd 10.00am - 4.00pm

Darganfyddwch ynglŷn â bwcio ymweliad addysgiadol i’r safle hwn

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'


 

Admission costs

Oedolyn - Am ddim/Free
Teulu - Am ddim/Free
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Cyfleusterau a gwybodaeth

Safleoedd gadael beic Maes parcio Mynediad i bobl anabl Croesewir cŵn Dim ysmygu Byrddau picnic Toiledau
  • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Croesewir cŵn ar denynnau
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post NP26 5BA

Car Ffordd Dilynwch yr arwyddion oddi ar yr A48 rhwng Casnewydd a Chas-gwent

Rheilffordd Rheilffordd Cil-y-coed 4km/2.4mllr

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws Llwybr rhif 73 Casnewydd –Cas-gwent

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.