Croes Caeriw

Costau mynediad

Oedolyn - Am ddim/Free
Teulu - Am ddim/Free
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Cyfleusterau a gwybodaeth

Dim ysmygu
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Croesewir cŵn ar denynnau

  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Rhagor o wybodaeth

Hygyrchedd

Mynediad am ddim i ymwelwyr anabl a chydymaith

Mynediad am ddim at y groes dros arwyneb wedi'r raeanu yn unig. Dim ond cerddwyr sy'n gallu cael mynediad agos at gwrtil y groes
Gall defynyddwyr cadair olwyn weld y groes o bellter o 2 fetr

Mwynhau eich ymweliad

Lleoedd parcio ar gael o fewn 50 metr, tua 50 o leoedd

Nid oes lleoedd parcio penodol i bobl anabl