Muriau Tref Conwy

World Heritage Site cy Atyniad Ardystiedig — Cymru
 • Muriau Tref Conwy

  Muriau Tref Conwy

 • Muriau Tref Conwy

  Muriau Tref Conwy

 • Muriau Tref Conwy

  Muriau Tref Conwy

 • Muriau Tref Conwy

  Muriau Tref Conwy

Dros 3/4m (1.2km) o furiau tref, un o’r setiau mwyaf cyflawn yn Ewrop gydag un ar hugain o dyrau a thri phorth, sy'n amgau'r rhan fwyaf o'r dref. Safle Treftadaeth y Byd.

Fel sy’n wir am Gastell Harlech, Castell Caernarfon a Chastell Biwmares, bu’r heneb hon yn rhan o Cestyll a Muriau Trefol Edward 1 Safle Treftadaeth y Byd ers 1986.

Cyfleusterau a gwybodaeth

Dim ysmygu
 • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
 • Cŵn cymorth yn unig
 • Dim ysmygu
 • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr

Lawrlwythiadau

Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Car Ffordd I’r Gog. a’r Gor. o’r castell, yn amgáu rhan helaeth o’r dref