Spice Time Credit Network

Mae Spice Time Credits yn dâl am hyn a hyn o amser, ac maen nhw, ar yr un pryd, yn hyrwyddo datblygiad cymunedau. Am bob awr mae aelod yn gwirfoddoli yn ei gymuned, mae’n ennill un Credyd Amser. Gellir defnyddio’r credydau amser yma i gael mynediad i ddigwyddiadau, gweithgareddau a gwasanaethau yn y gymuned leol ac ar draws rhwydwaith o bartneriaid fydd yn darparu cyfleoedd ym myd diwylliant, y celfyddydau, hamdden, chwaraeon, hyfforddiant a llawer mwy. Gweler http://www.justaddspice.org/our-work/where-we-work am bamffledi rhanbarthol a chynigion gan y partneriaid.

Datblygir y Credydau Amser mewn partneriaeth â sefydliad lletyol, er enghraifft, cyngor lleol, ysgol, sefydliad iechyd a gofal cymdeithasol lleol — y rhain fydd y banc canolog yn y system. Yna bydd Spice yn rhoi cefnogaeth i’r sefydliad i integreiddio Credydau Amser i mewn i’w gwasanaethau eu hunain, a gwaith sefydliadau lleol.  Mae Spice yn rhedeg 36 banc amser ledled y DU, a 24,000 o bobl, y mwyafrif o gymunedau sydd fwyaf o dan anfantais, yn gwneud cyfraniad i’w hysgolion lleol, canolfannau cymunedol, sefydliadau gofal cymdeithasol a phrosiectau amgylcheddol. Mae 20 o’r rhain yng Nghymru.  Mae gan bob rhaglen ei phapur-banc unigryw ei hun, sy’n adlewyrchu hunaniaeth leol y rhaglen honno. Mae cefn pob papur yr un fath, er mwyn i’r gwirfoddolwyr fedru gwario eu Credydau Amser ar draws rhwydwaith cenedlaethol partneriaid Spice.

Am fwy o wybodaeth ar sut i ymuno â’r Cynllun Spice Time Credit, a dod yn wirfoddolwr neu’n bartner, ewch i www.justaddspice.org neu Partnering with Spice.

Model o Spice Time Credit (Saesneg yn unig):