Bwthyn Treftadaeth

 • Bwthyn Treftadaeth

  Bwthyn Treftadaeth

 • Bwthyn Treftadaeth

  Bwthyn Treftadaeth

 • ???cadw.media.no_js???
 • Bwthyn Treftadaeth

  Bwthyn Treftadaeth

 • Bwthyn Treftadaeth

  Bwthyn Treftadaeth

 • Bwthyn Treftadaeth

  Bwthyn Treftadaeth

Mae Bwthyn Treftadaeth, un o gaffaeliadau diweddaraf Cadwyn, yn enghraifft wych o fwthyn glöwr o ganol yr 19eg ganrif. Mae'n unigryw am ei fod wedi cadw llawer o'i nodweddion gwreiddiol yn cynnwys grisiau cornel carreg, lle tân haearn bwrw gyda'r dyddiad 1854 arno, a phantri gyda'i llechfaen gwreiddiol. Caiff y bwthyn ei ddiogelu a'i adfer drwy ddefnyddio technegau traddodiadol a bydd yn astudiaeth achos o ran sut y gellir addasu eiddo hanesyddol at ddefnydd modern mewn ffordd effeithlon ac ystyriol.

Ymchwilir i hanes cymdeithasol hynod ddiddorol y bwthyn fel rhan o'r gwaith ar y safle.

Saif Bwthyn Treftadaeth yng nghanol teras bach ar gyrion pentref Cwmdâr, sy'n edrych dros Barc Gwledig Cwm Dâr. Nid yw'r bwthyn ar agor i'r cyhoedd ar hyn o bryd ac mae lleoedd parcio yn brin gan fod pobl yn byw yn y tai eraill ar y stryd. Anogir ymwelwyr sy'n dymuno archwilio tirwedd yr hen gymuned lofaol hon i ddefnyddio'r Parc Gwledig (gyda'i gyfleusterau i ymwelwyr) fel man cychwyn.

Cyfleusterau a gwybodaeth

Nid oes cyfleusterau i ymwelwyr ar y safle hwn.
Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post CF44 8UE

Car Ffordd O’r dwyrain. Gadewch yr M4 yng nghyffordd 32 ac ymunwch â’r A470 i Ferthyr Tudful. Dilynwch y ffordd hyd at y gylchfan ac ymunwch â ffordd yr A4059 i Aberdâr. Ewch yn eich blaen hyd at y gylchfan yna trowch i mewn i Stryd Caerdydd, B4275 Aberdâr Canol y Dref. Parhewch ar yr A4233 Holl Draffig. Cadwch i’r dde Caerdydd, Hirwaun, A4059 Trecynon B4275. Wrth y gylchfan ymunwch â Ffordd Gadlys, B4275 Trecynon. Trowch i’r chwith i ymuno â Ffordd Cwmdâr, Cwmdâr. Ewch yn eich blaen ar hyd Ffordd Dâr. Trowch i’r chwith i mewn i Stryd David... O’r gorllewin. Gadewch yr M4 yng nghyffordd 43 ac ymunwch â ffordd yr A465 i Gastell-nedd, Merthyr Tudful. Ewch yn eich blaen hyd at y gylchfan ac ymunwch â ffordd yr A4059 Aberdâr, Caerdydd A470. Wrth y gylchfan ymunwch â Ffordd Hirwaun, B4275. Trowch i’r dde i  ymuno â Ffordd Cwmdâr, Cwmdâr.  Ewch yn eich blaen ar hyd Ffordd Dâr. Trowch i’r chwith i mewn i Stryd David.