Castell Llansteffan

Castell Llansteffan

Castell Llansteffan

Olion castell a sefydlwyd ar ddechrau'r ddeuddegfed ganrif o fewn safle caer bentir o'r Oes Haearn

Hysbysiad ymwelwyr: Perygl — Maeni yn syrthio o copa’r Golofnau Dwrain. Cadwch draw o’r ardal hyn.

Cadwch oddi ar y maes hwn.

Saif Castell Llansteffan ar benrhyn yn edrych dros draethell dywod aber afon Tywi.

Nododd y goresgynwyr Normanaidd yng Nghymru gryfder naturiol a phwysigrwydd strategol y lleoliad trawiadol hwn, ac adeiladwyd clostir o bridd a phren, neu 'gylchfur' ganddynt o fewn amddiffynfeydd hynafol caer yn dyddio o'r Oes Haearn.

Roedd y castell yn rheoli croesfan bwysig ar yr afon a newidiodd ddwylo sawl gwaith yn ystod y brwydro ffyrnig rhwng y Normaniaid a'r Cymry. Y teulu Camville oedd yn gyfrifol am droi'r cadarnle pridd a phren yn gastell gwaith maen pwerus sef y castell a welir heddiw a chadwodd y teulu feddiant ar y castell o ddiwedd y ddeuddegfed ganrif hyd ddechrau'r bedwaredd ganrif ar ddeg.

Cipiwyd y castell gan gefnogwyr Owain Glyndŵr am gyfnod byr yn 1405-06. Ar ddiwedd y bymthegfed ganrif, rhoddodd y Brenin Harri VII y castell i'w ewythr, Siasber Tudur, ac ef fwy na thebyg oedd yn gyfrifol am gau tramwyfa'r porthdy mawr i greu llety ychwanegol.

Mae Castell Llansteffan yn eiddo preifat i bâr lleol, sy’n gweithio’n agos â Cadw er mwyn sicrhau bod y safle ysblennydd yn cael ei fwynhau a’i ddiogelu. 

Os oes gennych unrhyw ymholiad — ffilmio, ffotograffiaeth, llogi ar gyfer digwyddiad ayb cysylltwch â’r perchnogion yn uniongyrchol ar: enquiries@llansteffancastle.com neu ewch i’w gwefan www.llansteffancastle.com

Oriau Agor

Dyddiadau
1 Ebrill 2019 - 31 Mawrth 2020

Amseroedd
Bob dydd 10.00am - 4.00pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Admission costs

Oedolyn - Am ddim/Free
Teulu - Am ddim/Free
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Cyfleusterau a gwybodaeth

Croesewir cŵn Dim ysmygu
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Croesewir cŵn ar denynnau
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Car Ffordd Llansteffan, ar y B4312, 8m (12.9km) i’r De Orll. o Gaerfyrddin.

Rheilffordd Rheilffordd Caerfyrddin 9m (14.5km).