Gogledd Ddwyrain

Castell y Waun  
Ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr, mae’r castell hwn yn cynnwys tŵr canoloesol, daeargell a neuadd gweision o’r ddeunawfed ganrif.

Tŷ Erddig
Plas gwledig o flynyddoedd cynnar y ddeunawfed ganrif, wedi’i amgylchynu â gerddi nodedig gan gynnwys gardd wal ffurfiol a pharc gwledig delfrydol.

Traphont Pontcysyllte
Mae traphont haearn bwrw Pontcysyllte yn Safle Treftadaeth y Byd, a adeiladwyd dros 100 troedfedd uwchlaw Afon Dyfrdwy ger Llangollen, ar ffin Cymru a Lloegr.