Castell Trefaldwyn

Castell Trefaldwyn

Castell Trefaldwyn

Castell a ddechreuwyd gan Harri'r III ym 1223 a'i roi i Hubert de Burgh ym 1228. Fe'i daliwyd gan y teulu Mortimer yn y bedwaredd ganrif ar ddeg a'i ddymchwel ar orchymyn y Senedd ar ôl y Rhyfel Cartref.

Oriau Agor

Dyddiadau
1 Ebrill - 30 Medi 2019

Amseroedd
Bob dydd 10.00am - 6.00pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Admission costs

Oedolyn - Am ddim/Free
Teulu - Am ddim/Free
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Cyfleusterau a gwybodaeth

Safleoedd gadael beic Maes parcio Dim ysmygu
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Cŵn cymorth yn unig
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post SY15 6HN

Rheilffordd Rheilffordd Y Trallwng 8m (12.9km) Ar fryn uwchlaw canol tref Trefaldwyn