Iechyd a Diogelwch

Byddwch yn ofalus gan y gall henebion fod yn beryglus.

Rhaid i blant gael eu goruchwylio bob amser.

Argymhellir yn gryf eich bod yn gwisgo dillad addas ac esgidiau cryfion.

Er mwyn eich diogelwch chi a’ch cerbyd gwnewch yn siŵr eich bod yn parcio yn ddigon pell o goed yn ystod gwyntoedd cryf a thywydd stormus.Nid yw Cadw yn gyfrifol am unrhyw ddifrod a achosir gan barcio ym meysydd parcio henebion, cilfannau tynnu i mewn na chilfannau eraill.

Ceir arwyddion sy'n rhybuddio am beryglon yn llawer o'n safleoedd. Ceir arwyddion rhybuddio cyffredinol wrth y fynedfa ac, mewn llawer o achosion, fe'u hategir gan arwyddion 'pictogram' llai o faint sy'n nodi peryglon penodol sy'n ymwneud â henebion unigol. 

Efallai y bydd rhai neu bob un o'r arwyddion rhybuddio canlynol i'w gweld o amgylch y safleoedd.

O'r chwith i'r dde, mae'r pictogramau yn dynodi: Grisiau anwastad, serth neu gul Nenfwd isel Gadewch i'ch llygaid ymgyfarwyddo â'r tywyllwch Arwynebau anwastad neu lithrig Disgyniad heb ei ddiogelu

Mae taflenni sy'n rhoi canllawiau (yn arbennig ar ddiogelwch) i drefnwyr ymweliadau ysgol/grŵp ar gael ar gyfer ein safleoedd mwyaf poblogaidd. 

Gallwch weld y taflenni hyn ar ein gwefan drwy fynd i’r tudalen perthnasol (e.e. Dyddiau allan > Castell Coch) ac edrych o dan y pennawd Lawrlwythiadau, sydd i’w weld tuag at waelod y tudalen.