Llys yr Esgob Tyddewi

Atyniad Ardystiedig — Cymru
 • Llys yr Esgob Tyddewi

  Llys yr Esgob Tyddewi

 • ???cadw.media.no_js???
 • Llys yr Esgob Tyddewi

  Llys yr Esgob Tyddewi

 • Llys yr Esgob Tyddewi

  Llys yr Esgob Tyddewi

 • Llys yr Esgob Tyddewi

  Llys yr Esgob Tyddewi

 • Llys yr Esgob Tyddewi

  Llys yr Esgob Tyddewi

Mae’r llys yn dal i gyfleu cyfoeth a phŵer yr eglwys ganoloesol

Os cewch y cyfle, dewch i weld perfformiad theatr awyr agored yma. Mae’n fan delfrydol ar gyfer llwyfannu dramâu. Mae’r safle cyfan yn iasol. Mae’n dwyn i gof gyfnod pan oedd crefydd yn bwysig iawn a’r esgobion yn ddynion pwerus.

Mae’r addurniadau coeth, y corbelau cerfiedig yn cynrychioli pennau dynol a’r gwaith carreg sgwarog hyfryd oll yn dystiolaeth o gyfoeth a statws y gwŷr crefyddol hyn o’r canol oesoedd.

Cafodd gwaith adeiladu newydd sylweddol ei wneud ar y safle gan Esgob Thomas Bek ond Esgob Henry de Gower oedd yn gyfrifol am y rhan fwyaf o’r llys a welwn heddiw. Mae’r gwaith hwnnw yn cynnwys dwy adain fawr. Yr adain ddwyreiniol – y symlaf o’r ddwy – oedd y cyntaf i gael ei hadeiladu. Dyma lle’r oedd ystafelloedd preifat yr esgob. Roedd yr ail, yr adain ddeheuol, yn fwy crand ac wedi’i hadeiladu ar gyfer gwesteia. Roedd y neuadd fawr, y siambr fwyaf trawiadol yn y llys, yn lle gwych i gynnal gwleddoedd.

Yn chwilio am fwy o uchafbwyntiau de Gower? Does dim angen edrych ymhellach na’r ffenestr olwyn wych yn y talcen dwyreiniol a’r porth mawreddog, mynediad addas iawn i adeilad mor eiconig.

Prynwch eich llyfr Cadw yma…

Digwyddiadau yn Llys yr Esgob Tyddewi

Gweld pob digwyddiad yma

Oriau Agor

Dyddiadau
1 Mawrth - 30 Mehefin 2019

Amseroedd
Bob dydd 9.30am - 5.00pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Admission costs

Oedolyn - £4.20
Teulu - £12.20*
Aelod - Am ddim/Free 
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Plant (Oed 5–17) / UCM / Lluoedd Arfog / a Chyn-filwyr - £2.50

Pobl hŷn (Oed 65+) - £3.40

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn 

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim

Prisiau’n ddilys o Ebrill 2019

Cyfleusterau a gwybodaeth

Cyfleuster newid cewynnau Safleoedd gadael beic Mynediad i bobl anabl Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Maes parcio â thâl Byrddau picnic Dolen sain gludadwy Toiledau
 • 01437 720517
 • STDavidsBishopsPalace@llyw.cymru    
 • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
 • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
 • Croesewir cŵn ar denynnau
 • Dim ysmygu
 • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
 • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones  http://www.noflydrones.co.uk
Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post SA62 6PE

Car Ffordd A487 i Dyddewi, isffordd heibio’r Eglwys Gadeiriol

Rheilffordd Rheilffordd 25km/16mllr, Gorsaf Drên Hwlffordd, ar lwybr Aberdaugleddau.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 250m/270llath, llwybr Rhif 411 Hwlffordd -Tyddewi/Abergwaun. Llwybr Rhif 413 Abergwaun/Tyddewi.

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 4 Ar y Llwybr.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.