Anturiaethau dau ddigrifwr yn teithio drwy amser

Ymunwch â'r digrifwyr Chris Corcoran ac Elis James wrth iddynt geisio dysgu mwy am hanes Cymru drwy ymweld â rhai o safleoedd ysbrydoledig Cadw.

  • ???cadw.media.no_js???
  • ???cadw.media.no_js???
  • ???cadw.media.no_js???
  • ???cadw.media.no_js???

Gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn antur y ddau ddoniol ar draws Cymru, a fydd yn gweld y cyn athro hanes, Chris, yn cael ei ddarbwyllo gan Elis i roi’r gorau i chwarae ei PlayStation neu wylio Jeremy Kyle, a mynd gydag ef i safleoedd eiconig Cymru.