Castell Weble

Atyniad Ardystiedig — Cymru
 • Castell Weble

  Castell Weble

 • Castell Weble

  Castell Weble

 • Castell Weble

  Castell Weble

 • Castell Weble

  Castell Weble

Heddiw, gall yr ymwelwyr a ddaw i Weble edmygu un o’r ychydig faenordai caerog sydd wedi goroesi yng Nghymru

Weble oedd cartref teulu de la Bere tan y 15fed ganrif. Nid oes llawer o fannau lle gellir sefyll wrth yr un ffenest ag y gwnaeth rhywun hanner mileniwm yn ôl a syllu ar yr un olygfa ddigyfnewid. Mae’r olygfa ar draws corsydd a thraethellau gogledd Gŵyr o gastell Weble yn un o’r cyfleoedd prin hynny.

Roedd teulu de la Bere yn deulu chwaethus yn ôl y sôn. Ymhlith y cyfleusterau domestig a oedd yn rhan o’u maenordy roedd neuadd wych gyda lle tân, ystafelloedd preifat, siambr sylweddol i westeion a nifer o doiledau neu ‘garderobes’, fel y’u gelwid yn ystod y cyfnod. Mae’r ffenestri addurniadol yn werth eu gweld hefyd. Mae’r crefftwaith yn gain.

Yn ddiau, roedd yn breswylfa ddymunol a bu dan berchnogaeth llu o ŵyr bonheddig dros y canrifoedd, o Syr Rhys ap Thomas, cynghreiriad Harri’r VII, i deuluoedd Herbert a Mansel (a oedd hefyd yn berchen ar Gastell Oxwich gerllaw yn ne Gŵyr). Gadawodd bob un ohonynt eu hôl ar y lle. Syr Rhys oedd yn gyfrifol am ychwanegu cyntedd deulawr newydd. Fodd bynnag, pan gafodd ŵyr Rhys ei ddienyddio am frad yn ystod teyrnasiad Harri’r VIII, cafodd Weble ei ddychwelyd i’r Goron.

Nodiadau os gwelwch yn dda — Ni fydd credydau/ tocynnau amser (nac unrhyw gynllun arall) yn berthnasol i’r safleoedd hyn.

Oriau Agor

Dyddiadau
1 Ebrill - 31 Hydref 2019

Amseroedd
Bob dydd 9.30am – 6.00pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Admission costs

Oedolyn - £4.00
Teulu - £11.60*
Aelod - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Plant (Oed 5–17) / UCM / Lluoedd Arfog / a Chyn-filwyr - £2.40

Pobl hŷn (Oed 65+) - £3.20

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn 

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim

Prisiau’n ddilys o Ebrill 2019

Cyfleusterau a gwybodaeth

Maes parcio Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Toiledau
 • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
 • Cŵn cymorth yn unig
 • Dim ysmygu
 • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
 • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk
Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post SA3 1HB

Car Ffordd B4271, neu’r B4295 i Bentref Llanrhidian, yna isffordd

Rheilffordd Rheilffordd 17km/10mllr Abertawe, llwybr Caerdydd-Abertawe

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 1km/0.6mllr Weble, llwybr Rhif 16, Abertawe-Weble/Llangynydd

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 4 (13km/8mllr)

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50