Y Castell Gwyn

Atyniad Ardystiedig — Cymru
 • Y Castell Gwyn

  Y Castell Gwyn

 • Y Castell Gwyn

  Y Castell Gwyn

 • Y Castell Gwyn

  Y Castell Gwyn

 • Y Castell Gwyn

  Y Castell Gwyn

Mae tyrau crwn nerthol yn amddiffyn calon y castell

Y Castell Gwyn sydd wedi goroesi orau o blith y Tri Chastell, sef y Castell Gwyn, Ynysgynwraidd a’r Grysmwnt. Amgylchynir calon y castell hwn gan dyrau crwn nerthol.

Cyfeirir at y Tri Chastell fel grŵp oherwydd yn ystod rhan helaeth o’u hanes roeddent yn rhan o diriogaeth a oedd o dan reolaeth un arglwydd, sef Hubert de Burgh.

Roedd Hubert wedi dysgu llawer am bensaernïaeth filwrol o’i amser yn ymladd yn Ffrainc. Ail-adeiladodd Ynysgynwraidd a’r Grysmwnt mewn carreg, gan ychwanegu ystafelloedd domestig yn y ddau gastell, fel y gellid eu defnyddio fel cartrefi arglwyddaidd. Fodd bynnag, nid dyna a ddigwyddodd yn y Castell Gwyn yn ôl y sôn. Ymddengys fod y Castell Gwyn wedi’i adeiladu i gyflawni rôl filwrol yn hytrach na’i ddatblygu i fod yn gartref i uchelwr. Ceffyl gwaith ymhlith cestyll. Fodd bynnag, roedd yr adeiladau mewnol yn cynnwys capel, neuadd a chegin, ond roeddent yn fwy addas ar gyfer rheolwr gwarchodlu nag arglwydd pwysig.

Ar ôl cyfnod Hubert de Burgh, bu’r Tri Chastell ym meddiant y frenhiniaeth, ac yn 1254 fe’u rhoddwyd gan Harri’r III i’w fab hynaf, a ddaeth wedyn yn Edward I. A dyna fel y bu!

Prynwch eich llyfr Cadw yma…

Oriau Agor

Dyddiadau
1 Ebrill 2019 - 31 Mawrth 2020

Amseroedd

Bob dydd 10.00am – 4.00pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Admission costs

Oedolyn - Am ddim/Free
Teulu - Am ddim/Free
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - Am ddim/Free
Aelod - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Cyfleusterau a gwybodaeth

Safleoedd gadael beic Maes parcio Croesewir cŵn Dim ysmygu Byrddau picnic
 • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
 • Dim ysmygu
 • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post NP7 8UD

Car Ffordd Ar isffyrdd o’r B4233 ger Llandeilo Gresynni

Rheilffordd Rheilffordd Y Fenni 13km/8mllr llwybr Caerdydd-Amwythig-Manceinion

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws Ffoniwch Uned Cyd-Deithwyr Gwent am fwy o fanylion. Ffôn: 01495 355444

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Seiclo’r Tri Chastell

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50