Polisi & Deddfwriaeth

Conwy
Conwy

Polisi Amgylchedd Hanesyddol

Mae’r amgylchedd hanesyddol yn ganolog i dreftadaeth a thraddodiadau Cymru ac mae ei gymeriad yn cyfrannu at ein hymdeimlad o le a'n hunaniaeth ddiwylliannol. Mae'n gwella ansawdd bywyd ac yn ychwanegu at natur unigryw ardaloedd yn rhanbarthol ac yn lleol. Mae'n ased economaidd a chymdeithasol pwysig. Mae'r adran hon yn ymwneud â pholisïau, strategaethau a chamau ymarferol i sicrhau y caiff yr amgylchedd hanesyddol ei werthfawrogi, ei warchod ac y gellir cael mynediad iddo, yn ogystal â ffyrdd cadarnhaol o reoli newid.