Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016

Cafodd y Ddeddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) ei basio gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar 9 Chwefror 2016 a ddaeth yn gyfraith yng Nghymru ar 21 Mawrth 2016.

Darllenwch fwy am y ddeddfwriaeth bwysig hon — yr un gyntaf erioed sy’n benodol ar gyfer Cymru – a'i mesurau newydd ar gyfer rheoli newid yn bositif yn yr amgylchedd hanesyddol.