Canllawiau

Mae Cadw yn cyhoeddi amrywiaeth eang o ganllawiau er mwyn eich helpu i ddeall arwyddocâd yr amgylchedd hanesyddol a helpu i'w reoli mewn ffordd gynaliadwy.

Dilynwch y dolenni o'r dudalen hon er mwyn dod o hyd i'n teitlau arfer gorau diweddaraf — a gyhoeddwyd er mwyn ategu Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 a pholisi a chyngor cynllunio diweddar — a gweddill y cyhoeddiadau canllaw sydd ar gael am ddim o'n hôl-restr.