Castell Carreg Cennen

Atyniad Ardystiedig — Cymru
Castell Carreg Cennen

Castell Carreg Cennen

Byddai ymosod ar y castell wedi bod yn syniad brawychus.

Castell hardd ac ymarferol. Cyfuniad heb ei ail. Nid oedd gan yr ymosodwyr hynny a ddringai’r clogwyni serth fawr o siawns o ddychwelyd yn fyw.

Wedi’i lynu wrth wyneb y clogwyn serth ar bob ochr, roedd amddiffynfeydd Carreg Cennen yn gwneud y gorau o fanteision naturiol y safle. Fodd bynnag, roedd i’r cadarnle fywyd brith, gan ddisgyn i ddwylo’r Cymry a’r Saeson yn ystod cyfnod cythryblus y canoloesoedd.

Yn ôl pob tebyg, gwaith yr Arglwydd Rhys oedd y castell carreg cyntaf a adeiladwyd ar y safle hwn ar ddiwedd y 12fed ganrif ond i John Giffard, y trosglwyddwyd y gaer iddo gan Edward I yn 1283, y mae’r diolch am y castell a welwn heddiw.

Seliwyd ei dynged yn 1462 yn ystod Rhyfeloedd y Rhos pan fandaleiddiwyd y castell gan 500 o wŷr Iorc gyda cheibiau a throsolion. Bu’n fan cuddio i’r Lancastriaid.

Nodiadau os gwelwch yn dda — Ni fydd credydau/ tocynnau amser (nac unrhyw gynllun arall) yn berthnasol i’r safleoedd hyn.

Gall aelodau Cadw gael mynediad am ddim i Gastell Carreg Cennen — fodd bynnag, ni ellir prynu aelodaeth ar y safle.

Prynwch eich llyfr Cadw yma…

Oriau Agor

Dyddiadau
1 Ebrill - 31 Hydref 2019

Amseroedd
Bob dydd 9.30am – 6pm

Mae'r safle cyfan yn cael ei gau a'r parcio yn cael ei gloi yn 6pm bob dydd.

Mynediad olaf 45 munud cyn cau

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Admission costs

Oedolyn - £5.50
Teulu - £16.00*
Aelod - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Plant (Oed 5–17) / UCM / Lluoedd Arfog / a Chyn-filwyr - £3.50

Pobl hŷn (Oed 65+) - £4.50

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn 

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.

Prisiau’n ddilys o Ebrill 2019

Cyfleusterau a gwybodaeth

Taith sain Safleoedd gadael beic Maes parcio Croesewir cŵn Siop rhoddion Dim ysmygu Dolen sain gludadwy Lluniaeth Toiledau
  • 01558 822291
  • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Croesewir cŵn ar denynnau 
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae safle hwn wedi'i gofrestru ar wefan No Fly Drones
    http://www.noflydrones.co.uk/
Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post SA19 6UA

Car Ffordd Isffyrdd o’r A483(T) i Bentref Trap.

Rheilffordd Rheilffordd 5km/3mllr Llandeilo, ar lwybr Abertawe-Amwythig.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 5km/3mllr Llandeilo, llwybr Rhif 280/281, Caerfyrddin-Llandeilo/Llanymddyfri.

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 47 (15km/9mllr).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.