Castell Rhaglan

Atyniad Ardystiedig — Cymru
 • Castell Rhaglan

  Castell Rhaglan

 • Castell Rhaglan

 • Castell Rhaglan

  Castell Rhaglan

 • ???cadw.media.no_js???
 • Castell Rhaglan

  Castell Rhaglan

 • Castell Rhaglan

  Castell Rhaglan

 • Castell Rhaglan

  Castell Rhaglan

 • Castell Rhaglan

  Castell Rhaglan

Datganiad trawiadol o gyfoeth a phŵer

Mae popeth am y lle hwn yn fawreddog, o’i dŵr mawr, sy’n dwyn cestyll cynharach fel Caernarfon i gof, i’r porthdy mawr, sy’n creu cryn argraff ar yr ymwelydd fel y bwriadai ei berchennog. Castell pawb ei dŷ ac roedd hynny’n wir i William Herbert.

Yn fwy o ddatganiad o gyfoeth nag o bresenoldeb milwrol, llwyddodd serch hynny i wrthsefyll lluoedd seneddwr am dair wythnos ar ddeg, yn un o warchaeau olaf y Rhyfel Cartref. Cipiwyd y castell yn y pen draw a’i ddinistrio’n systematig gan y senedd. Ond mae’n ddigon cyflawn o hyd i greu argraff.

Dechreuwyd ar y gwaith o adeiladu Rhaglan yn y 1430au, cyfnod cymharol hwyr o ran adeiladu cestyll. Tua 150 mlynedd yn hwyr! Er gwaethaf hyn, sicrhaodd cyfleusterau modern fel ffenestri mawr â physt fod yr adeilad yn un cyfoes a bod yr ystafelloedd yn fôr o oleuni. Y ffenestr oriel, ffenestr grom heb ei hail, yw un o nodweddion amlycaf Rhaglan.

Roedd yn taflu goleuni ar y bwrdd uchel ar esgynlawr y neuadd. Roedd gan Raglan oriel hir hefyd, un o nodweddion bywyd ffasiynol cyfnod y Tuduriaid.

Roedd yn hanfodol cael paneli pren wedi’u cerfio’n goeth ac mae panel Tuduraidd Rhaglan a ddarganfuwyd wedi iddo fod ar goll yn cael ei arddangos yn ein canolfan i ymwelwyr. 

Mae'r Bwtri sydd y tu ôl i'r Neuadd Fawr wedi ailagor i'r cyhoedd. Dewch i weld lle y ffilmiwyd pennod o Merlin gan y BBC.

Darganfyddwch y dyfeisiwr ynddoch chi wrth i chi brofi gosodiadau, arddangosfeydd a chreadigaethau newydd yn y castell mwyaf mawreddog a adeiladwyd gan Gymro erioed.

Prynwch eich llyfr Cadw yma…

Digwyddiadau yn Castell Rhaglan

Gweld pob digwyddiad yma

Oriau Agor

Dyddiadau
1 Mawrth - 30 Mehefin 2019

Amseroedd
Bod dydd 9.30am - 5.00pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Admission costs

Oedolyn - £7.30
Teulu - £21.20*
Aelod - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Plant (Oed 5–17) / UCM / Lluoedd Arfog / a Chyn-filwyr - £4.40

Pobl hŷn (Oed 65+) - £5.80

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn 

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim

Prisiau’n ddilys o Ebrill 2019

Cyfleusterau a gwybodaeth

Cyfleuster newid cewynnau Bluetooth Maes parcio Mynediad i bobl anabl Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Tywyslyfr Dim ysmygu Dolen sain gludadwy Toiledau
 • 01291 690228
 • RaglanCastle@llyw.cymru    
 • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
 • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
 • Croesewir cŵn ar denynnau
 • Dim ysmygu
 • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
 • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk
Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post NP15 2BT

Car Ffordd Ar yr A40 gan ddilyn yr arwyddion i Raglan.

Rheilffordd Rheilffordd Casnewydd 30km/19mllr llinellau Caerdydd-Bryste, Birmingham, Llundain a Manceinion.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 11km/7mllr Trefynwy, llwybr Rhif 60, Casnewydd-Trefynwy. Bob 2 awr yn ddyddiol.

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic Llwybr Rhanbarthol Rhif 423 (1km/0.6mllr).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.