Abaty Dinas Basing

Abaty Dinas Basing

Abaty Dinas Basing

Olion sylweddol abaty Sistersaidd a sefydlwyd yn wreiddiol gan urdd Savigny ym 1131, ac a ailfodelwyd yn y drydedd ganrif ar ddeg ac yn ddiweddarach.

Ceir gwybodaeth bellach i ymwelwyr ar wefan Amgueddfa a Pharc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas.

Gellir defnyddio pecyn adnoddau Abaty Dinas Basing i ymweld ar eich liwt eich hun ynghyd â nodiadau ar gyfer athrawon. Gellir cysylltu ei ffeithiau a themâu diddorol â’r cwricwlwm creadigol newydd.

Oriau Agor

Dyddiadau
1 Ebrill 2019 - 31 Mawrth 2020

Amseroedd
Bob dydd 10.00am – 4.00pm 

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Admission costs

Oedolyn - Am ddim/Free
Teulu - Am ddim/Free
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Cyfleusterau a gwybodaeth

Maes parcio Dim ysmygu
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Croesewir cŵn ar denynnau
  • Dim ysmygu
  • Mae nifer o leoedd parcio i bobl anabl
  • Toiledau ar gael yng nghanolfan ymwelwyr Dyffryn Maes Glas
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Car Ffordd I’r De o’r A548, ger Maes-glas, 1m (1.6km) i’r Gog. Ddwy. o Dreffynnon

Rheilffordd Rheilffordd Y Fflint 4m (6.4km)

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0800 464 0000 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 03457 48 49 50.