Castell Dinbych

Atyniad Ardystiedig — Cymru
 • Castell Dinbych

  Castell Dinbych

 • Castell Dinbych

  Castell Dinbych

 • Castell Dinbych

  Castell Dinbych

 • Castell Dinbych

  Castell Dinbych

 • Castell Dinbych

  Castell Dinbych

Nodwedd wychaf Castell Dinbych yw ei borthdy mawr gyda’i dri thŵr trawiadol.

Am ennyn diddordeb hanesydd? Soniwch am borthdy mawr tri thŵr Castell Dinbych. Un o saith rhyfeddod Cymru, mae’n siŵr. Trawiadol – yn sicr! Yn sefyll ar gopa bryn serth uwchben y dref ganoloesol, mae’r castell bellach dan warchodaeth Cadw.

Gyda thros hanner milltir o furiau tref, mae Castell Dinbych yn gaer glasurol o oes Edward. Yn sgîl ymgyrchoedd llwyddiannus Edward I yn yr ardal yn y 13eg ganrif, crëwyd bwrdeistref Seisnig yn Ninbych o 1282 ymlaen. Adeiladodd ar ben yr hyn a oedd yn gadarnle traddodiadol Cymreig. Wrth wneud hynny, sicrhaodd fod olion Dafydd ap Gruffudd, y deiliad blaenorol anlwcus, yn cael eu gwaredu am byth.

Rhoddwyd y cyfrifoldeb o reoli’r ardal i Henry de Lacy, un o gadlywyddion ffyddlon y Brenin, a chafodd y dasg o adeiladu’r castell newydd. Ni allai fethu gyda meistr saer maen y brenin, James of St George, yn ei gynorthwyo. Fodd bynnag, ni fu’r gwaith yn hollol ddidrafferth. Cipiwyd y castell yn 1294 tra’r oedd yn cael ei adeiladu yn dilyn gwrthryfel Cymreig o dan arweiniad Madog ap Llywelyn, ond nid oedd yn hir cyn i Edward ailafael arno a pharhau â’r rhaglen adeiladu. Gellir gweld dau gam y gwaith adeiladu. Nodir y gwaith a wnaethpwyd ar ôl y gwrthryfel gan gerrig o liw gwahanol, llenfuriau tewach a thyrau onglog fel y rhai a geir yng Nghaernarfon.

Digwyddiadau yn Castell Dinbych

Gweld pob digwyddiad yma

Oriau Agor

Dyddiadau
30 Ionawr - 31 Mawrth 2019

Amseroedd

Dydd Sadwrn a Dydd Sul 10am – 4pm

Dydd Llun – Dydd Gwener Ar gau

 • Mynediad olaf 30 munud cyn cau
 • Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr
 • Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Admission costs

Oedolyn - £4.00
Teulu - £11.60*
Aelod - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Myfyrwyr a phlant o dan 16 - £2.40

Pensiynwyr - £3.20

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 16 oed

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.

Prisiau’n ddilys tan Mawrth 2019

Cyfleusterau a gwybodaeth

Cyfleuster newid cewynnau Safleoedd gadael beic Maes parcio Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Dolen sain gludadwy Lluniaeth Toiledau
 • 01745 813385
 • DenbighCastle@llyw.cymru  
 • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
 • Croesewir cŵn ar denynnau
 • Dim ysmygu
 • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
 • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
 • Mae safle hwn wedi i gofrestru ar wefan No Fly Drones
  http://www.noflydrones.co.uk
Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post LL16 3NB

Car Ffordd Dinbych ar yr A525, A543 neu’r B5382.

Rheilffordd Rheilffordd 12km/7.5mllr Abergele, Llandudno-Caer.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 300m/330llath, llwybr Rhif 151/152, y Rhyl/Dinbych.

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 5 (17km/11mllr).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0800 464 0000 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 03457 48 49 50.