Capel a Ffynnon Sanctaidd Gwenffrewi

Capel a Ffynnon Sanctaidd Gwenffrewi

Capel a Ffynnon Sanctaidd Gwenffrewi

Ffynnon sanctaidd a chapel o ddechrau’r unfed ganrif ar bymtheg, er i’r safle fod yn gyrchfan i bererinion ers o leiaf 1115.

Gellir cael yr allwedd i'r capel drwy dalu blaendal ad-daladwy i'r ceidwad yn y Ganolfan Groeso.

Greenfield Valley trail yma

Oriau Agor

Dyddiadau
1 Ebrill - 30 Medi 2019

Amseroedd
Bob dydd 9.00am - 5.00pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Admission costs

Oedolyn - £1.00
Teulu - £1.75
Aelod - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Myfyrwyr a phlant o dan 16 – 40p

Pensiynwyr – 60p

Nid oes tâl mynediad i ymweld â'r capel.

Mae'r capel ar glo. Casglwch yr allwedd oddi wrth y curadur yn y Ganolfan Ymwelwyr. Mae'n rhaid talu blaendal o £5 am yr allwedd, a gaiff ei ddychwelyd i chi.

Cyfleusterau a gwybodaeth

Safleoedd gadael beic Maes parcio Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Dolen sain gludadwy Toiledau Toiledau i'r anabl Cadair olwyn ar gael
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Cŵn cymorth yn unig
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post CH8 7PN

Car Ffordd Treffynnon, oddi ar yr A55

Rheilffordd Rheilffordd Y Fflint 4m (6.4km)

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.