Castell Biwmares

World Heritage Site cy Atyniad Ardystiedig — Cymru
 • Castell Biwmares

  Castell Biwmares

 • ???cadw.media.no_js???
 • Castell Biwmares

  Castell Biwmares

 • Castell Biwmares

  Castell Biwmares

 • Castell Biwmares

  Castell Biwmares

 • Castell Biwmares

  Castell Biwmares

Y castell mwyaf perffaith yn dechnegol ym Mhrydain yn ddiau.

Castell godidog enfawr sy’n gwbl gymesur. Y castell olaf yn rhaglen adeiladu fawr Edward I yng ngogledd Cymru… bechod na chafodd ei orffen!

Gydag arian yn brin a’r Albanwyr yn achosi mwy a mwy o broblemau i’r frenhiniaeth yn Lloegr, roedd ei afael dynn ar Gymru yn dechrau llacio. Bu’n rhaid i Edward neu ‘Longshanks’ fel y’i gelwid oherwydd ei daldra anhygoel, ganolbwyntio ar bethau eraill a dyna ddiwedd ar y gwaith...

Yn dechnegol berffaith ac wedi’i adeiladu ar ffurf cynllun ‘muriau o fewn muriau’ cywrain, roedd Castell Biwmares yn y 13eg ganrif o ran datblygiadau technolegol yn cyfateb i long ofod yn glanio’n ddiseremoni ar Ynys Môn heddiw.

Gallwch gwyno fel arfer os yw cynlluniau eich cymydog i roi estyniad ar adeilad ychydig yn ormodol. Cafodd y broblem ei datrys mewn ffordd wahanol iawn saith canrif yn ôl. Gorfodwyd poblogaeth Llanfaes i symud 12 milltir (19km) i ffwrdd i Niwbwrch fel y gellid adeiladu castell newydd Edward. A oedd unrhyw wrthwynebiad? Na, taw piau hi...gallech golli’ch pen — yn llythrennol!

Fel sy’n wir am Gastell Harlech, Castell Conwy a Chastell Caernarfon, bu’r heneb hon yn rhan o Cestyll a Muriau Trefol Edward 1 Safle Treftadaeth y Byd ers 1986. 

Prynwch eich llyfr Cadw yma…

Digwyddiadau yn Castell Biwmares

Gweld pob digwyddiad yma

Oriau Agor

Dyddiadau
1 Mawrth - 30 Mehefin 2019

Amseroedd

Bob dydd 9.30am - 5.00pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Admission costs

Oedolyn - £7.30
Teulu - £21.20*
Aelod - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr - £4.40

Pensiynwyr - £5.80

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.

Prisiau’n ddilys o Ebrill 2019

Cyfleusterau a gwybodaeth

Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Tywyslyfr Dim ysmygu Byrddau picnic Dolen sain gludadwy
 • 01248 810361
 • Parcio cyfyngedig ar y stryd, parcio talu ac arddangos gerllaw
 • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
 • Croesewir cŵn ar denynnau; dylech gael gwared â baw ci mewn modd priodol ac oddi wrth y gofeb os gwelwch yn dda
 • Peidiwch â bwydo'r adar gyda cynnyrch bara; mae bara yn niweidiol i'r adar
 • Dim ysmygu
 • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli
 • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk
Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr

Lawrlwythiadau

Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post LL58 8AP

Car Ffordd A545 (Porthaethwy) A5 (Bangor).

Rheilffordd Rheilffordd 15km/9mllr Bangor, llwybr Crewe-Bangor/Caergybi.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws Ena’s 100m/110llath, llwybrau 53/57/58 Bangor-Biwmares-Llanddona/Penmon.

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 5 (5km/3mllr).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0800 464 0000 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 03457 48 49 50.