Castell Cricieth

Atyniad Ardystiedig — Cymru
 • Castell Cricieth

  Castell Cricieth

 • Castell Cricieth

  Castell Cricieth

 • ???cadw.media.no_js???
 • Castell Cricieth

  Castell Cricieth

 • Castell Cricieth

  Castell Cricieth

 • Castell Cricieth

  Castell Cricieth

Mae’n safle nodedig, tystiolaeth wirioneddol i ffawd amrywiol rhyfel.

Am ddarlun, am olygfa! Saif y castell ar bentir gyda’r môr yn gymar cyson iddo. Byddai ei borthdy â’i ddau dŵr wedi peri cryn ofn i unrhyw ymosodwr. Roedd gan dywysogion Cymru a brenhinoedd Lloegr gymaint o feddwl o’r castell fel y bu iddo newid dwylo’n rheolaidd.

Wedi’i adeiladu’n wreiddiol gan Lywelyn Fawr, roedd castell y tywysog Cymreig yn cynnwys porthdy o’r math a welid yn Lloegr. Cipiwyd y castell gan luoedd Edward I tua 50 mlynedd yn ddiweddarach, gwnaethpwyd gwelliannau ac addaswyd tŵr er mwyn defnyddio peiriannau taflu cerrig. Yn sicr, byddai system amddiffyn o’r fath wedi peri dychryn i’r rhai islaw!

Seliwyd tynged Cricieth gan Owain Glyn Dŵr pan gafodd y castell ei gipio a’i losgi gan ei filwyr ym mlynyddoedd cynnar y 15ed ganrif. Hwn fyddai gwrthryfel mawr olaf y Cymry yn erbyn y Saeson.

Mae’n bosibl mai Castell Cricieth roddodd yr enw ar y dref yn hytrach na’r gwrthwyneb. Mae’n bosibl bod yr enw’n tarddu o ‘crug caeth’ – yr enw a roddwyd ar y carchar ar ben y bryn, sef swyddogaeth y castell ar un adeg. Mae’n gastell llawn hanes.

Digwyddiadau yn Castell Cricieth

Gweld pob digwyddiad yma

Oriau Agor

Dyddiadau
1 Ebrill - 3 Tachwedd 2019

Amseroedd
Bob dydd 10.00am - 5.00pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Admission costs

Oedolyn - £5.80
Teulu - £16.80*
Aelod - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Plant (Oed 5–17) / UCM / Lluoedd Arfog / a Chyn-filwyr - £3.50

Pobl hŷn (Oed 65+) - £4.60

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.

Prisiau’n ddilys o Ebrill 2019

Cyfleusterau a gwybodaeth

Safleoedd gadael beic Maes parcio Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Dolen sain gludadwy Toiledau Cyflwyniad fideo
 • 01766 522227
 • Criccieth.Castle@llyw.cymru    
 • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
 • Croesewir cŵn ar denynnau
 • Dim ysmygu
 • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
 • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
 • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk
Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post LL52 0DP

Car Ffordd A497 i Gricieth o Borthmadog neu Bwllheli.

Rheilffordd Rheilffordd 400m/440llath, llwybr Amwythig- Machynlleth/Pwllheli.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 200m/220llath, llwybr Rhif 3, Porthmadog-Cricieth/Pwllheli.

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 8 Ar y Llwybr.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.