Castell Cas-gwent

Atyniad Ardystiedig — Cymru
 • Castell Cas-gwent

  Castell Cas-gwent

 • Castell Cas-gwent © Skyscan Balloon Photography

  Castell Cas-gwent © Skyscan Balloon Photography

 • Castell Cas-gwent

  Castell Cas-gwent

 • Castell Cas-gwent

  Castell Cas-gwent

 • Castell Cas-gwent

  Castell Cas-gwent

Wedi’i gadw’n wych, mae Castell Cas-gwent yn wers hanes mewn carreg.

 Os credwch fod drysau modern yn para oes, meddyliwch eto. Mae gan Gas-gwent y drysau castell hynaf yn Ewrop. Mae pob un ohonynt wedi’i wneud o bren ac yn 800 mlwydd oed. Hyd at 1962, roedd y drysau hyn i’w gweld wrth y prif borth, ond ceir ei arddangos yn bellach yn ddiogel ar y safle. Byddai’n amhosibl canfod drysau newydd cystal i’w rhoi yn eu lle.

Mae’r safle cyfan yn wers mewn hirhoedledd. O tua 1067 i 1690, newidiodd ymddangosiad y castell drwy’r cyfnod i gyd-fynd â’r bensaernïaeth filwrol ddiweddaraf.

Dros y canrifoedd, parhaodd y castell i dyfu ar hyd crib gul y clogwyn. Yr adeilad hynaf yw’r tŵr mawr Normanaidd ond parhaodd y gwaith adeiladu ymhell i mewn i’r 17eg ganrif wrth i furfylchau canoloesol gael eu disodli gan ragfuriau cryfach ar gyfer tanio mysgedi. Roedd bwa a saeth yn perthyn i’r oes a fu!

Mae Siambr yr Iarll ar gau ar gyfer gwaith atgyweirio hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir.   

Digwyddiadau yn Castell Cas-gwent

Gweld pob digwyddiad yma

Oriau Agor

Dyddiadau
1 Mawrth - 30 Mehefin 2019

Amseroedd

Bod Dydd 9.30am – 5.00pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Admission costs

Oedolyn - £7.30
Teulu - £21.20*
Aelod - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Juniors (Aged 5-17) / NUS / Armed Forces and Veterans - £4.40

Pobl hyn (Oed 65+) - £5.80

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn 

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim

Prisiau’n ddilys o Ebrill 2019

Cyfleusterau a gwybodaeth

Safleoedd gadael beic Mynediad i bobl anabl Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Maes parcio â thâl Dolen sain gludadwy
 • 01291 624065
 • ChepstowCastle@llyw.cymru
 • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
 • Croesewir cŵn ar denynnau
 • Dim ysmygu
 • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
 • Mae safle hwn wedi'i gofrestru ar wefan No Fly Drones
  http://www.noflydrones.co.uk/
Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post NP16 5EY

Car Ffordd O Gaerdydd M4, Cyff 23, M48 Cyff 2, A466. O Lundain M4, Cyff 21 a’r M48.

Rheilffordd Rheilffordd Cas-gwent 1km/0.6mllr llwybr Caerdydd-Caerloyw-Birmingham.

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 4 (200m/219llath).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0800 464 0000 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 03457 48 49 50.