Digwyddiadau yng Nghymru

Marchogion yng Nghastell Biwmares
Gwyliwch brwydrau ysblennydd!
Adar Ysglyfaethus yn Llys yr Esgob Tyddewi
Hebogau Hynod
Saethyddion
Gwyliwch saethwyr yn ymladd!

Dewiswch o raglen orlawn o fwy na 400 o ddigwyddiadau a diwrnodau allan ledled Cymru bob blwyddyn, gan gynnwys arddangosfeydd, gweithgareddau, teithiau, sgyrsiau, hanes byw a pherfformiadau byw. Mae llawer wedi'u cynnwys ym mhris eich tocyn. Os ydych yn bwriadu dod am dro i Gymru, edrychwch ar ein Lleolwr Digwyddiadau i weld beth sy'n digwydd ar safle yn agos atoch chi. Mae digwyddiadau Cadw yn ystod y dydd am ddim i aelodau oni nodir yn wahanol.

Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu postio. Gallwch gadarnhau dyddiadau ac amseroedd y digwyddiadau drwy gysylltu â’r safle yn uniongyrchol.

Digwyddiadau diweddaraf

Pob digwyddiad

3 gorau i deuluoedd

Pob digwyddiad