Adar Ysglyfaethus

Barcudiaid yn Hedfan a Thylluanod Diog

Barcudiaid yn Hedfan a Thylluanod Diog

Dewch i gymryd rhan yn ein digwyddiad hebogyddiaeth a dysgu am yr adar ysglyfaethus, urddasol a godidog hyn!

Cewch weld amrywiaeth o wahanol rywogaethau, gan gynnwys hebogau, eryrod a fwlturiaid. 

Gallwch siarad â’r arbenigwyr, cymryd rhan, a mwynhau’r arddangosfeydd hedfan yn ystod y dydd

Diwrnod gwych i’r teulu i gyd!  

Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
24 Ebr 2019

Amseroedd
11am - 4pm

Prisiau
Oedolyn - £4.20
Teulu - £12.20*
Aelod - Am ddim / free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim / free
*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18

Pensiynwyr - £3.40
Myfyrwyr a phlant o dan 16 - £2.50

Gwybodaeth am y lleoliad

Cyfleusterau a gwybodaeth

Mynediad i bobl anabl Croesewir cŵn Arddangosfa Gardd Siop rhoddion Dim ysmygu Dolen sain gludadwy
  • 01994 427906
  • LaugharneCastle@llyw.cymru   
  • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post SA33 4SA

Car Ffordd A4066 o Sanclêr.

Rheilffordd Rheilffordd 18km/11mllr Caerfyrddin, ar lwybr Abertawe-Caerfyrddin/Aberdaugleddau/Doc Penfro.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 100m/110llath, llwybr Rhif 222, Caerfyrddin-Talacharn/Pentywyn.

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 4 (300m/328llath).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.