Hwyl Gŵyl y Banc - Y Ddynes Ddoeth a'r Llawfeddyg

Y Ddynes Ddoeth a'r Llawfeddyg

Y Ddynes Ddoeth a'r Llawfeddyg

Mae cyffro mawr ym Mhlas Mawr wrth iddyn nhw aros am y newydd-ddyfodiad.

Teimlo'n sâl? Ymunwch â ni i archwilio meddyginiaeth Duduraidd - o dorri braich neu goes i ffwrdd gan ddefnyddio'r offer llawfeddygol 'diweddaraf' i feddyginiaethau llysieuol a gynlluniwyd i wella symptomau annwyd a'r pla du.

Hanesydd meddygol a llysieuydd cymwys yw ein harbenigwyr ac mae'r ddau'n awyddus i gynnig diagnosis a thriniaeth ar gyfer yr afiechyd y bydd yn cael ei neilltuo i ymwelwyr wrth iddynt gyrraedd.

Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
26 Mai - 27 Mai 2019

Amseroedd
11.00am - 4.00pm

Prisiau
Oedolyn - £7.30
Teulu - £21.20*
Aelod - Am ddim / free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim / free

Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr - £4.40 
Pobl hŷn (Oed 65+) - £5.80

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn dan 17 oed

Gwybodaeth am y lleoliad

Plas Mawr

Gweld pob digwyddiad yma

Cyfleusterau a gwybodaeth

Taith sain Arddangosfa Gardd Siop rhoddion Dim ysmygu Maes parcio â thâl Dolen sain gludadwy Toiledau Cyflwyniad fideo
  • 01492 573605
  • PlasMawr@llyw.cymru   
  • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Cŵn cymorth yn unig
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post LL32 8DE

Car Ffordd Conwy ar yr A55 neu’r B5106.

Rheilffordd Rheilffordd 2km/1.3mllr Cyffordd Llandudno neu 0.6km/0.4mllr Gorsaf Conwy, ar lwybr Crewe-Cyffordd Llandudno/Caergybi.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 200m/220 llath, llwybr Rhif 5, Caernarfon - Conwy/Llandudno

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 5 (150m/164llath).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.