Gwaith Haearn Blaenafon

World Heritage Site cy Atyniad Ardystiedig — Cymru
 • Gwaith Haearn Blaenafon

  Gwaith Haearn Blaenafon

 • Gwaith Haearn Blaenafon

  Gwaith Haearn Blaenafon

 • Gwaith Haearn Blaenafon

  Gwaith Haearn Blaenafon

 • Gwaith Haearn Blaenafon

  Gwaith Haearn Blaenafon

Roedd y gwaith haearn yn defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf.

Wedi eich cyfareddu gan y gyfres Coal House? Nid chi yw’r unig un! Mae cyfres deledu’r BBC, a ffilmiwyd ar y safle, wedi denu miloedd o ymwelwyr newydd i weld pa mor galed oedd bywyd y teuluoedd a oedd yn gweithio ac yn byw ym mythynnod Stack Square yng Ngwaith Haearn Blaenafon.

Ac ynghyd â’r bythynnod sydd wedi’u hailddodrefnu a siop drwco'r cwmni a ail-grëwyd, mae technoleg pyst sain newydd sbon yn helpu i ddod â stori Gwaith Haearn Blaenafon yn fyw fel erioed o’r blaen. Dros ddau gan mlynedd yn ôl, roedd technoleg newydd o fath gwahanol yn cynhyrchu stêm ym Mlaenafon ac yn sicrhau bod ffyniant diwydiannol Cymru yn mynd o nerth i nerth.

O’r tanio i’r gwaith bwrw. Roedd y tanio yn digwydd ar ben y ffwrnais gyda glo, mwyn haearn a charreg galch, cyn i’r haearn tawdd gael ei fwrw yn yr iard islaw.

Fodd bynnag, dim ond un rhan o’r stori yw’r gwaith haearn. Mae’r tirlun o amgylch hefyd yn chwyldroadol o ran ei ffurf a’i swyddogaeth. O byllau glo i linellau rheilffordd, gellir olrhain y llwybrau i mewn ac allan o hyd, o’r deunyddiau crai i’r cynnyrch gorffenedig.

Arweiniodd hyn at gyfoeth mawr i rai. Gall miliynau mwy ddiolch i arloesedd diwydiannol Blaenafon am lawer o’r hyn a gymerwn yn ganiataol heddiw. A oedd y gweithwyr mor ddiolchgar? Wel, mae hynny’n ddadleuol. Roedd yr amodau byw yma, er yn well nag mewn llawer o fannau, ymhell o fod yn ddelfrydol.

Prynwch eich llyfr Cadw yma…

Digwyddiadau yn Gwaith Haearn Blaenafon

Gweld pob digwyddiad yma

Oriau Agor

Dyddiadau
1 Ebrill - 3 Tachwedd 2019

Amseroedd
Bob dydd 10.00am - 5.00pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

 

Admission costs

Oedolyn - £5.80
Teulu - £16.80
Aelod - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr - £3.50

Pobl hŷn (Oed 65+) - £4.60

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn 

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.

Prisiau’n ddilys o Ebrill 2019

Cyfleusterau a gwybodaeth

Safleoedd gadael beic Maes parcio Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Dolen sain gludadwy Lluniaeth Toiledau
 • 01495 792615
 • BlaenavonIronworks@llyw.cymru
 • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
 • Croesewir cŵn ar denynnau
 • Dim ysmygu
 • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
 • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
 • Mae safle hwn wedi'i gofrestru ar wefan No Fly Drones
  http://www.noflydrones.co.uk/
 • Ymwelwyr sy'n defnyddio cadeiriau olwyn neu sydd â phroblemau symudedd neu gydbwysedd gall ddod o hyd i'r cyflwr y ddaear trwy gydol y gwaith haearn yn anodd i gyd-drafod, oherwydd natur y deunydd arwyneb
Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr

Lawrlwythiadau

Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post NP4 9RQ

Car Ffordd Ar hyd yr A4043, dilynwch yr arwyddion i Amgueddfa Lofaol Big Pit a Gwaith Haearn Blaenafon.

Rheilffordd Rheilffordd 12km/8mllr, Pont-y-pŵl a New Inn, ar lwybr Manceinion/Lerpwl-Pont-y-pŵl/Caerdydd.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 3km/2mllr, llwybr X24 o Gasnewydd drwy Gwmbrân, Pont-y-pŵl a’r Farteg.

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 46 (600m/656llath).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0800 464 0000 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 03457 48 49 50.