Rhyfel Cartref yn dod i Gastell Caerffili

Castell Caerffili

Castell Caerffili

Cyfle i ail-fyw cyfnod cythryblus y Rhyfel Cartref, drwy wylio brwydr rhwng Brenhinwyr a Phengryniaid yn y castell, gyda chanonau a mysgedi!

Y Pasg hwn, bydd Catrawd Marcwis Caer-wynt o Fyddin y Brenin yng Nghastell Caerffili â phedwar diwrnod o frwydrau, canonau a mysgedi.  

Cyfle i weld newid y gwarchodwyr, ymarferion, a nifer o weithgareddau drwy gydol y castell a fydd yn ail-fyw hanes. Bydd hefyd ysgarmesau cyson rhwng Gwŷr y Brenin a’r Seneddwyr, gyda detholiad o farchfilwyr a milwyr arfog. 

Byddwch yn ofalus wrth ddewis eich ochr…

Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
19 Ebr - 22 Ebr 2019

Amseroedd
11am - 4pm

Prisiau
Oedolyn - £8.90
Teulu - £25.70*
Aelod - Am ddim / free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim / free
Myfyrwyr a phlant o dan 16 - £5.30
Pensiynwyr - £7.10

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 16

Gwybodaeth am y lleoliad

Cyfleusterau a gwybodaeth

Cyfleuster newid cewynnau Safleoedd gadael beic Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Maes parcio â thâl Dolen sain gludadwy Toiledau Cyflwyniad fideo
  • 02920 883143
  • CaerphillyCastle@llyw.cymru
  • Safleoedd gollwng i ymwelwyr anabl mewn ceir wrth y brif fynedfa
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Croesewir cŵn ar denynnau
  • Dim ysmygu
  • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Peidiwch â bwydo'r adar gyda cynnyrch bara. Mae bara yn niweidiol i'r adar.
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post CF83 1JD

Car Ffordd A468 (o Gasnewydd), M4 (Cyff 32), A470, A469 (o Gaerdydd).

Rheilffordd Rheilffordd 1km/0.6mllr Caerffili, ar lwybr Caerdydd-Bargod Rhymni.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws Gyferbyn, Caerffili/Islwyn Rhif 26, Caerdydd-Caerffili/Tredegar.

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr 4 (200m/219llath).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.